Vizitka

Župnijski urad Ivančna Gorica

Rimska c. 15

1295 Ivančna Gorica

Tel.: 01 / 78 77 325

Mob.: 041 696 535

Info.:   zupnija.ivancna.gorica@rkc.si