VEROUČNI URNIK in PRIJAVNICA za 2021/2022

Spodaj lahko že vidite razpored oz. urnik za verouk za novo veroučno leto. Prav tako pa ne pozabite izpolniti prijavnice in jo pravočasno oddati.

VPIS V VEROUČNO ŠOLO

Starši vpišejo otroka v termin, ki je na voljo, vrnejo podpisano spričevalo, kupijo veroučne knjige, ki jih otroci dobijo pri verouku in poravnajo veroučni  prispevek (VP) (katehetski honorar, za kurjavo, vzdrževanje prostorov, učne pripomočke in druge stroške). Prispevek je 30 € za enega otroka in 40 € če sta v družini otroka dva ali več.  Plačila prispevka so oproščeni brezposelni starši. Če ste v družini kakorkoli socialno ogroženi, to ob prijavi osebno povejte in bo stroške (lahko tudi knjig in zvezkov) krila župnija! Stroške lahko poravnate tudi naslednji mesec, če je v septembru že preveč družinskih izdatkov. Seveda pa lahko tisti, ki zmorete, darujete tudi več. Prispevek za stroške verouka je zares le simboličen (še posebej v primerjavi z drugimi tečaji, treningi, glasbeno šolo ipd. plačljivimi obšolskimi dejavnostmi). Župnija se vzdržuje izključno z darovi vernikov, ki jih le ti prispevajo ob obisku bogoslužij. Stroške kateheze pa s tem prispevkom lahko deloma krijete tudi tisti, ki ste le občasno v naši cerkvi.

Cenik potrebščin:

Vsi veroukarji dobijo Liturgični zvezek (LZ), ki želi biti veliko več kot samo prostor za lepljenje lističev. Več o njem pri verouku.

Otroci od 1. do vključno 6. razreda in udeleženci KDP bodo za 15 € dobili vse potrebščine (učbenik, delovni zvezek ali navadni zvezek, liturgični zvezek). Kdor ima rabljen učbenik, bomo razliko odšteli. Nekaj imamo tudi rabljenih učbenikov za polovično ceno.

2. razred: Poleg navedenega prejmejo tudi celotno Sveto pismo, ki ga boste lahko izbrali. Ta Biblija bo potem tudi pripomoček v pripravi na birmo.

7. in 8. razred: Birmanski priročnik »Izbrani« 25 € (velja 2 leti) + LZ = 29 € + VP = 59 €

Vpis vseh otrok k verouku bo v župnijski pisarni:

med 9. in 11. septembrom:

  • četrtek, med 15.00 in 18.00
  • petek, med 15.00 in 18.00
  • sobota, med 9.00 in 12.00.

Kateheza po urniku se začne v torek, 14. septembra. Vsi otroci pa se zberejo  v sredo, 8. septembra, na praznik Marijinega rojstva ob 18.00 v cerkvi in sodelujejo pri prazničnem bogoslužju ob 19.00. Takrat prejmejo potrdila o sodelovanju v »koronskem letu« letu 2020/21 (za v spričevalo) in dobijo liturgični zvezek.

Katehetska nedelja bo 15. septembra ob 10. uri. Otroci, ki so pripravljeni oznaniti sporočilo z igro, se dobijo ob 9. uri. Vsi otroci k sv. maši prinesejo k blagoslovu šolsko torbo ali glasbeni inštrument ali športni rekvizit…

Mavrica:

Vabimo vas, da naročite  revijo Mavrica za otroke do 6. razreda. Letna naročnina za deset številk + zabavnik + obesek + knjiga v (vrednosti 22,90 €) = 44.90. Plačilo v enem ali dveh obrokih.

Najst:

Nova revija za najstnike  7., 8.,9., r. (letna naročnina za šest številk + knjiga (v vrednosti 14,90 € + zapestnica) = 27 €

Veselimo se novega

katehetskega leta in vas

z veseljem pričakujemo.