VELIKA NOČ, 9. april, 2023

VELIKA NOČ, 9. april, 2023

OZNANILA

  • V tednu, ki smo ga začeli, obhajamo velikonočno osmino, ki je kot  en sam praznik.
  • Jutri je velikonočni ponedeljek. Sv. maša bo samo dopoldne ob 9.00.
  • V tem tednu je reden verouk.
  • Skupine se srečujejo, kakor je oznanjeno v Krmarju. Tam je tudi nekoliko spremenjen red sv. maš v tem tednu.
  • Danes teden je bela nedelja in nedelja Božjega usmiljenja. Ob 10. uri bo družinska sv. maša, skupina Mlad oznanjam rad pa se dobi še ob 9. uri. Od velikega petka smo že v devetdnevnici Božjega usmiljenja. Molitvenik za to pobožnost in zgibanke lahko dobite v kiosku. Tam so tudi podobe usmiljenega Jezusa, za katere je Jezus sv. Faustini Kowalski zagotovil, da pogledi vere na te podobe prinašajo posebne milosti. V kiosku so tudi razni spominki na nov oltar in prenovljeno okolico naše cerkve.
  • Hvala vsem, ki ste kakor koli pripomogli k lepemu praznovanju velikonočnih obredov! V celoti je praznovanje potekalo lepo in z lepm obiskom. Hvala ministrantom, pevcem, krasilkam in sodelavcem pri branju božje besede in komentarjev. Hvala tudi za pozornosti, ki jih na tak ali drugačen način namenite meni župniku.
  • Voščilo:

V teh svetih dneh vam želim,

da bi Vstali Odrešenik

zakraljeval tudi v vašem srcu

in kraljeval v vsem vašem življenju!

Prosim, naj vam in vsem vašim domačim

naš Gospod nakloni milost velike odprtosti,

da bi mogli z vsem bitjem

sprejeti v svoje življenje Jezusa,

ki je za nas trpel, umrl in vstal,

ter nam izkazal ljubezen do konca.

»Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta,

da dá življenje za svoje prijatelje« (Jn 15,13).

On nam jo je skazal, zato se

veselimo in radujmo in mu dajmo čast!

Globoko doživetje velikonočnih skrivnosti

in radostno praznovanje vam želim.