Umestitev izrednih obhajalcev

Decembra 2019 smo dobili 3 nove obhajalce svetega obhajila. Hvala Bogu za njih in prosimo za njih.