TELEFONSKE ŠTEVILKE DUHOVNIKOV PO BOLNIŠNICAH

TELEFONSKE ŠTEVILKE DUHOVNIKOV PO BOLNIŠNICAH

Univerzitetni klinični center Ljubljana

041 613 378

051 670 095

031 284 559

Onkološki inštitut Ljubljana

041 613 378

Bolnišnica dr. Petra Držaja

041 613 378

Bolnišnica Golnik

041 760 352

Splošna bolnišnica Jesenice

04 583 10 60

064 223 978

041 552 829

Bolnišnica za ginekologijo Kranj

04 202 55 00

Psihiatrična klinika Ljubljana

01 529 22 33

041 396 933

Psihiatrična bolnišnica Begunje

040 244 339

Rehabilitacijski inštitut Soča

031 613 378

Splošna bolnišnica Novo mesto

041 742 721