Sožitje

Sožitje

Namen srečevanj skupine Sožitje je druženje, klepet, prijateljstvo, zaupanje, učenje, pogovor ob različnih temah, včasih tudi težjih, ki jih sicer odrivamo stran. Skupina deluje že od pomladi 2015, srečanja vodi diplomirana sociologinja kadrovskega managementa, zaposlena na Inštitutu Antona Trstenjaka v Ljubljani. Medse vabimo nove članice in člane. Dobrodošel je vsak, saj različnost bogati.

Srečujemo se vsak drugi torek v mesecu ob 17. uri v župnišču. Pridružite se nam, lepo se bomo imeli!

Še malo o zgodovini skupine in odzivi članic:

Začetek srečanj seže v leto 2015, ko so bila organizirana breezplačna predavanja na temo Preprečimo padce v starosti in Starajmo se trezno. Srečanja so bila v prostorih župnije sv. Jožefa v Ivančni Gorici. Obiskovalcev je bilo navadno 12. Predavanja je vodila ga. Urša Končan, dipl. sociologinja kadrovskega manegmenta, zaposlena na Inštitutu Antona Trstenjaka v Ljubljani. Po končanem izobraževalnem delu smo se predadavateljica in slušateljice dogovorile, da nadaljujemo srečanja, druženje, klepet, prijateljtvo in pogovor o različnih temah. Skupina je izbrala ime “Sožitje”.

Skupina je odličen primer sožitja. V skupini nas je 10 različnih žensk, vsaka ima svoje izkušnje v življenju, ki nas seznanjajo z drugim pogledom, možnostjo ali nemočjo spremeniti tok dogajanja. Z deljenjem svojih izkušenj se zagotovo bogatimo med seboj in zato se z veseljem mesečno srečujemo že toliko let.

Potek srečanj izgleda približno takole:

  • prihod in sproščen klepet,
  • miselne igre,
  • telovadba,
  • pogovorni krog o izbrani temi,
  • za zaključek pa nam ga. Urša pripravi gradivo, kaj stroka pravi o temi, ki jo obravnavamo.

Vtisi o vodenju srečanj so zelo pozitivni. Vsak mesec komaj čakamo, da se srečamo in pogovorimo o izbrani temi. Naši vtisi so kot velika mavrica, ki se barvno in miselno prepleta brez zadržkov ter povsem spontano. Naša predavateljica ima veliko srce, saj deluje prostovoljno in brezplačno. Upamo, da nas bo s svojim znanjem in dobro voljo še dolgo bogatila.

Sedaj nas skupino redno obiskuje 10 članic. Naslovi naših zadnjih 18 srečanj: advent, čustva in razum, delo, evtanazija, hvaležnost, mir, odnos do osamljenosti, odnosi – komunikacija, odpoved, odpuščanje, onemoglost, potrpljenje, pozabljanje – dober spomin, predajanja mladi in srednji generaciji, priprava na umiranje, sprejetje lastnega obstoja, strah, svoboda, veselje.

Še nekaj besed o vodji skupine oz. predavateljici:

Urša Končan, diplomirana sociologinja kadrovskega managementa, je pisala že svojo diplomo o medgeneracijskem sožitju. Eden od mentorjev je bil dr. Jože Ramovš, predstojnik Inštituta Antona Trstenjaka (Inštitut za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje). Več let deluje tudi kot prostovoljka v LjubHospicu.