Slomškovo bralno priznanje

Slomškovo bralno priznanje

Le kaj pametnega si izvolite v branje, da ne boste časa in denarjev izgubljali, si pošteno srce in pamet kalili. Berite in kar ste brali, dobro preudarite!

bl. Anton Martin Slomšek

Kaj je SBP?

Slomškovo bralno priznanje (SBP) je bralno gibanje otrok in tudi odraslih, čigar namen je spodbujanje branja literarno kakovostnih knjig z duhovno tematiko.

Z bralci za Slomškovo bralno priznanje se uvodoma srečamo v mesecu oktobru. Seznanimo vas s knjigami, ki jih bomo brali in se o njih pogovarjali, ter s potekom srečevanj (predvideno še v novembru, januarju in marcu). Priporočene knjige pod pokroviteljstvom Slovenskega katehetskega urada so za vse generacije, so kakovostne in z versko ter etično vsebino. K sodelovanju ste vabljeni bralci vseh starosti, od predšolskega obdobja, šolskega in najstniškega do odraslega, zrelega obdobja. Za korajžo in blagoslov bomo letos obiskali Slomškovo rojstvo hišo na Slomu in Slomškov grob v Mariboru.

V enem šolskem letu se srečamo 4-krat in vsakokrat z navdušenjem spoznavamo izjemne, resnične zgodbe. Na srečanjih tudi preberemo odlomek, ki koga še posebej nagovori in obogati z novimi spoznanji. Ugotovili smo, da nam knjige pomagajo pri naših življenjskih odločitvah in v težavah, nas bogatijo in notranje razsvetljujejo, zares nihče ne ostane prazen. To je zares vseživljenjsko učenje, tako na vedenjskem kot na čustvenem področju, ko se otrok vživlja v drugega, postaja empatičen, občutljiv do sočloveka in narave.

Kaj pa nagrada?

Najbogatejša je zagotovo nova prebrana knjiga, ki razkriva našo vero! Poleg tega pa ima vsak bralec mapo, v katero kot dokazilo o prebranih knjigah lepi posebne nalepke z različnimi motivi, povezanimi s Slomškovim življenjem in delom. Kdor prebere več kot tri knjige, dobi še zlato nalepko. Ob koncu veroučnega leta bralec prejme Slomškovo bralno priznanje!

Pri mentoricah Jožici Pevec in Petri Volkar se srečujejo že predšolski otroci, ki jim knjige preberejo starši, in šolski otroci, ki to zmorejo že sami. V naši župniji deluje tudi odrasla skupina za SBP. Vodi jo mentorica Marinka Boljka. Naše misli in mnenja o prebranih knjigah izmenjamo na naših srečanjih, dostikrat vsak iz svojega zornega kota, kar nas bogati, tudi širi naš pogled; se tudi spraševali, kako bi pa mi ravnali v določeni situaciji, ki jo zgodba opisuje. Knjige, ki smo jih brali, so nas nagovorile in povezale ter zbližale z Bogom. Razmišljali smo o prebranem in tudi o tem, kaj je povedal prijatelj. Dostikrat so nas vsebine pripeljale do Svetega pisma, kateremu se bomo v prihodnje še bolj posvetili.

Kdaj pridemo na srečanje in katere knjige preberem?

Naša srečanja bodo potekala v terezijani v župniji Ivančna Gorica s pričetkom ob 9. uri , torej med 9. in 10. uro.  Srečanje bo trajalo 1 uro.

TERMINI SREČEVANJ:

– 25. september 2022 (uvodno srečanje),

– 23. oktober, 

– 27. november, 

– 26. februar in

– 26. marec 2023.

Knjige, o katerih se bomo pogovarjali na naših skupnih srečanjih, smo izbrali s seznama Slovenskega katehetskega urada.

Knjige si lahko izposodimo tudi v Knjižnici Ivančna Gorica, kjer je nasproti izposojevalnega pulta polica s knjigami za Slomškovo bralno priznanje.

V zgibanki na spodnji povezavi si lahko pogledamo in prenesemo seznam knjig, ki jih beremo v letošnjem letu.