PRENOSI BOGOSLUŽIJ IZ CERKVE SV. JOŽEFA V IVANČNI GOROCI

PRENOS PRAZNIČNIH BOGOSLUŽIJ IZ NAŠE CERKVE

 preko you tube kanala, ki ga najdete na povezavi na župnijski spletni strani; tam so tudi vse druge informacije in oznanila:

VELIKA SOBOTA

  • ob 14. uri prenos blagoslova velikon. jedi
  • ob 20. uri prenos velikonočne VIGILIJE

VELIKONOČNA NEDELJA

  • ob 8. uri slovesno zvonjenje za povabilo k velikonočnemu zajtrku  (brez prenosa?)
  • ob 10. uri prenos velikonočne sv. maše

VELIKONOČNI PONEDELJEK

  • ob 10. uri prenos bogoslužja

BELA NEDELJA ali NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA

  • ob 10. uri prenos prazničnega bogoslužja