Predstavitev skupin: Karitas in Sožitje

Predstavitev skupin: Karitas in Sožitje

V naši župniji aktivno deluje kar nekaj skupin. Eni izmed takih sta tudi skupini Sožitje in Karitas, ki imata za seboj že kar nekaj let uspešnega delovanja. V nadaljevanju sledi kratka predstavitev. Vabljeni vsi, ki bi se želeli aktivno priključiti kateri skupini ali bi bili pripravljeni pomagati.

Župnijska Karitas Ivančna Gorica

Naša Karitas je bila ustanovljena 18. septembra 1991. Ob obiskih starejših, bolnih in invalidov smo se sproti učili zaznavati stisko, pomagati z nasveti in občasno ponuditi prevoze k zdravniku ali dostavo hrane iz trgovine. Naša dejavnost si pomaga s prostovoljnimi prispevki, donacijami za humanitarne dejavnosti, darovi posameznikov in nabirkami za Karitas.

Prosilci za pomoč naj prošnjo oddajo v kuverti v kiosk v veži cerkve vsako nedeljo med mašama ali kontaktirajo gospoda župnika.

Program dela:

  • organiziramo dobrodelne akcije,
  • obiskujemo bolne in starejše,
  • nudimo učno pomoč,
  • organiziramo srečanja, delavnice, predavanja, letovanja, romanja, ekskurzije,
  • izobražujemo člane in javnost informiramo o našem delovanju.

Dobrodošli ste, če imate sami kakšno idejo, kako pomagati, dati, svetovati. Vabljeni so upokojeni učitelji , študenti za individualno učno pomoč ipd. Vabljeni ste, da se nam pridružite.

Sožitje

Namen srečevanj skupine Sožitje je druženje, klepet, prijateljstvo, zaupanje, učenje, pogovor ob različnih temah, včasih tudi težjih, ki jih sicer odrivamo stran. Skupina deluje že od pomladi 2015, srečanja vodi diplomirana sociologinja kadrovskega managementa – Urša Končan. Medse vabijo nove članice in člane. Dobrodošel je vsak, saj različnost bogati.

Srečujejo se vsak drugi torek v mesecu ob 17. uri v župnišču. Lepo vabljeni!