Podelitev Slomškovih bralnih priznanj

Podelitev Slomškovih bralnih priznanj

V nedeljo, 7. junija 2020, smo v župniji podelili Slomškova bralna priznanja. Letos je sodelovalo 22 pridnih in vztrajnih mladih bralcev in 12 odraslih bralcev.

»Slovenščina, mila beseda naše matere, naj nam bo ravno tako draga kakor zemlja, na kateri je naša zibelka tekla. Le prizadevaj si spoznati našo besedo, čedno in olikano, pa jo boš ljubil kakor svoje očesce.«   S temi besedami je Anton Martin Slomšek nagovoril vse bralce domače slovenske besede.

Zagotovo smo letos več, tudi zaradi izrednih razmer, ko smo bili veliko časa doma, brali in imeli priložnost brati slovensko besedo.

Slomškova bralna priznanja so prejeli:

Predšolski otroci

Luka Kocjančič

Živa Žičkar

Jon Žičkar

David Fortuna

Bralci iz 1. triade (1., 2., 3. razred)

Žan Žičkar

Ema Žičkar

Manca Kocjančič

Nace Kek

Rok Fortuna

Julija Lesjak

Žiga Lesjak

Mark Vencelj

Maj Vencelj

Andraž Volkar

Bralci iz 2. triade (4., 5., 6. razred)  

Aljaž  Kocjančič

Rebeka Lampret

Anja Volkar

Jerca Kek

Manca Kek

Naja Kavšek

Nika Zupančič

Nika Grabnar

Priznanja so prejeli tisti bralci, ki so prebrali najmanj tri knjige iz priporočenega seznama za Slomškovo bralno priznanje.  V letošnjem letu smo imeli 3 srečanja, na katerih se pogovarjamo o knjigah, eden drugega bogatimo z novimi spoznanji, osebnimi zgodbami in izkušnjami drugih. Otroci se poslušajo med seboj, se vživljajo v drugega, postajajo empatični, občutljivi do sočloveka. Spoznavamo zares kakovostne knjige z versko in etično vsebino.

V začetku šolskega leta bomo zopet pričeli z našimi srečanji, nanje povabljeni tudi novi bralci.  Spremljajte datume v Krmarju in na vhodu v cerkev.

Zahvaljujemo se mentoricama ga. Joži Pevec in ga. Marinki Boljka za pripravljenost, za njun čas, za delitev dragocenih življenjskih izkušenj bralcem.

Zahvala staršem otrok, ki podpirajo svoje otroke v branju, jim berejo in se pogovarjajo o prebranem in jih pripeljejo na srečanja.

Hvala g. župniku Juriju za vso podporo.

Vsem bralcem pa iskrene čestitke!

Petra V.