MAŠNI NAMENI / OZNANILA

MAŠNI NAMENI / OZNANILA

MAŠNI NAMENI OD 14. 7. DO 23. 8.
PO 13.7. Henrik /  
TO 14.7. Kamil 19.00 Katarina Ilar
SR 15.7. Bonavetura 19.00 Matija Hrvat
ČE 16.7. Karmen 19.00 Jože Struna
PE 17.7. Aleš 19.00 Ciril Maver
SO 18.7. Rlij 19.00 Polde Bregar
NE 19.7. 16. nedelja med letom 8.00

10.00

žpk
Alojz Brčan

Marija in Alojz Nadrah

živi in pokojni farani
PO 20.7.   /  
TO 21.7. Daniel 19.00 Franc Kuhelj
SR 22.7. Marija Magd. 19.00 Ludvik Podržaj
ČE 23.7. Brigita 19.00 Rudi Požek
PE 24.7. Krištof 19.00 starši Palčar in brata
SO 25.7. Jakob 19.00 Tončka Ilar
NE   26.7. 17. NEDELJA MED LETOM
Krištofova
8.00

10.00
 Rudolf in Daniela Kastelic

v zahvalo za novo življenje
PO 27.7. Gorazd /  
TO 28.7. Viktor 19.00 Marija Kastelic
SR 29.7. Marta 19.00 Janez Boljka in starši
ČE 30.7. Peter Krizol. 19.00 Albina Drganc
PE 31.7. Ignacij Loj. 19.00 Andrej Kokalj
SO 1.8. Alfonz Log. 19.00 Tončka Ilar
NE   2.8. 18. nedelja med letom 8.00

10.00
živi in pokojni farani

Marija Ozimek
PO 3.8. Konrad /  
TO 4.8. J. Vianney 14.00   POGREBNA: Jože kastelic
SR 5.8. Marija Snež. 19.00 Ciril Maver
ČE 6.8. Jezusova spremenitev 19.00 Aleš Vidic
PE 7.8. Sikst, prvi pet. 19.00 Jože in Terezija Blatnik
SO 8.8. Dominik 19.00 Zvone in Leona Hribar in Marija Kastelic
NE 9.8. 19. nedelja med letom 8.00

10.00
Janez Vozel

Milan Zorec ter starši in bratje Dremelj
PO 10.8. Lovrenc /  
TO 11.8. Klara 19.00 Edvard Pevec
Jože Kastelic, 7. dan
SR 12.8. Ivana Šant. 19.00 France Dimic
ČE 13.8. Poncijan 19.00 Lojze Lesjak
PE 14.8. Maks. Kolbe 19.00 Nika Omahen Makić
SO 15.8. MARIJINO VNEBOVZETJE 10.00

skp
Ciril Maver

živi in pokojni frani
NE   16.8. 20. nedelja med letom 8.00

10.00
živi in pokojni farani

Nika Omahen Makić
PO 17.8. Evzebij /  
TO 18.8. Helena 19.00 za zdravje
SR 19.8. Janez Eudes 19.00 za žrtve in svojce covid 19
ČE 20.8. Bernard 19.00 Tone in Malka Mehle
PE 21.8. Pij X. 19.00 Janez Omejec
SO 22.8. D. M. Kraljica 19.00 Jože Struna
NE   23.8. 21. nedelja med letom 8.00

10.00
živi in pokojni farani

Terezija Markovič