KATEHEZA / VEROUK

KATEHEZA / VEROUK

PRIJAVNICA oz. VPISNI LIST za LETO 2020/21

Z veseljem in pogumom začenjamo novo katehetsko in pastoralno leto 2020/21.

Za verouk velja, da poteka istočasno kot pouk v domači šoli. V vsaki skupini bo poskrbljeno za priporočene razdalje, zato bodo otroci od 1. do 7. razreda v atriju – veliki učilnici, birmanci pa v spodnji veliki učilnici. Letos bo verouk potekal tri dni v tednu, od torka do četrtka. Veroučna ura za prve tri razrede in za Katehezo Dobrega Pastirja traja uro in pol, za birmance slabo uro, za ostale pa »šolsko uro« (45 minut). Razen birmancev, ki že imajo v pripravi na birmo delovne zvezke in učbenike v eni knjigi, bodo imeli vsi ostali otroci za obvezno gradivo samo liturgični zvezek in svoj navadni zvezek. Ostalo gradivo bodo prejemali sproti. Seveda pa močno priporočamo, da bi imela družina otroka naročeno tudi Mavrico, birmanci pa revijo Najst.

Prijava za verouk, ki jo opravijo starši, bo v soboto, 5. 9., torek in sredo, 8. in 9. septembra od 15. do 18. ure. Prijavnico (word ali pdf) si lahko prenesete in natisnete spodaj.

Veroučni prispevek je za vse otroke enak in vsaj delno vključuje stroške katehetskega honorarja, ogrevanja in opreme učilnic, sprotnih gradiv in liturgičnega zvezka. Znaša 35 evrov, za drugega veroučenca v družini pa 15 evrov.

URNIK

OBVEZNI PRIPOMOČKI, KI JIH OTROCI REDNO NOSIJO S SEBOJ H KATEHEZI:
·                liturgični zvezek (vsi)
·                zvezek (1. do 7. razred)
·                Sveto pismo (3. do 9. razred)
·                puščico s pisali, barvicami,…


SREČANJA STARŠEV S KATEHISTINJO IN ŽUPNIKOM OB ZAČETKU KATEHTETSKEGA LETA:

·  1. in 2. razred –  četrtek, 17. septembra ob 20. uri
·  3. in 4. razred – torek, 15. septembra ob 20. uri
·  5., 6. in 7. razred – sreda, 16. septembra ob 20. uri
·  8. in 9. razred – sobota, 19. septembra ob 9. uri

KATEHEZA DOBREGA PASTIRJA

»Pomagaj mi, da se sam približam Bogu.«

Kateheza Dobrega Pastirja (KDP) je predlog verske vzgoje otrok od treh let, ki temelji na pedagogiki Montessori. Želi ustvarjati in spodbujati »izročilo« prostora imenovanega atrij, v katerem otroci lahko poslušajo, poglabljajo in praznujejo najbolj bistvene skrivnosti krščanske vere, kakor so razodete v Svetem pismu in liturgiji. Dr. Sofija Cavaletti in Gianna Gobbi sta leta 1954 razvili program kateheze, ki se razširja po svetu in ga s prilagoditvami uporabljajo različna krščanska izročila.

Pri opazovanju otrok je bilo ugotovljeno, da že od najzgodnejših let željno iščejo religiozno izkušnjo in najdejo v njej izpolnitev, samo če se jim pomaga, da zaživijo to izkušnjo v njeni najglobljih, najbolj bistvenih prvinah, medtem ko zavračajo kakršne koli »otročje« prizvoke. Ko so ti pogoji prisotni, otrok živi svoj odnos z Bogom v navdušujočem začudenju in globokem veselju, ki jim prinaša mir, v tem zadovoljevanju – lahko bi rekli – globoke in življenjske potrebe. Ugotovljeno je bilo, da otroci na isti razvojni stopnji odgovarjajo na določene teme krščanskega sporočila na isti način, čeprav pripadajo različnim kulturnim izročilom. Tako se je postopoma oblikoval učni načrt, za katerega se zdi, da odgovarja otrokovi globoki religiozni potrebi v skladu z različnimi starostnimi stopnjami.

Kateheza:

  • ne strmi k čim večjemu priznanju,
  • ne dela hrupa (Iz 10, 33 -11, 10),
  • je zvesta duhu gorčičnega zrna (Mt 13, 32),
  • je solidarna z majhnimi in neznatnimi v Cerkvi.