Kateheza dobrega pastirja

PO MONTESSORI METODI

Izhaja iz otrokovega hrepenenja po Bogu in mu pomaga, da razvija odnos z njim, kar je temeljno za njegov celostni razvoj in življenje po veri.

Srečanja potekajo v atriju, to ni učilnica in ni cerkev, toda v njem je vse kar otrok najde v cerkvi:
Sveto pismo, predmeti za liturgijo, krst, …, pa tudi za spoznavanje Božjega kraljestva in njegove zgodovine.
Atrij je kraj, kjer otrok lahko posluša in premišljuje božje oznanilo.

Najpomembnejše je, da otrok svobodno izbira dejavnosti
in s tem pridobi verske izkušnje zbranosti, meditacije in molitve.

Kateheze potekajo po starostnih skupinah
– od 3-6 let,
– 6-9 let,
– 9-12 let,
– pripravniki za birmo,
– in skupina po birmi.

V atriju za skupine do 12 let poteka enkrat tedensko po dve uri.

Če bo naslednje leto interes začnemo tudi s skupini 0-3 let.

Presenečeni? Dobri pastir kliče njih pa tudi vas?

Pomagaj nam, o Bog, da vstopimo v skrivnost otroštva,
da spoznamo, ljubimo in služimo otroku
v skladu z zakoni Tvoje pravičnosti,
sledeč Tvoji sveti volji. (Maria Montessori)

Informacije po e-pošti: renata.strmole@rkc.si ali tel.: 031-627-854.