Kateheza dobrega pastirja 2021-2022

Kateheza dobrega pastirja 2021-2022

PO MONTESSORI METODI ZA OTROKE IN  MLADOSTNIKE STARE 3-16 LET

izhaja iz otrokovega hrepenenja po Bogu in mu pomaga, da razvija odnos z njim, kar je temeljno

za njegov celostni razvoj in življenje po veri.

Srečanja potekajo v atriju, to ni učilnica in ni cerkev, toda v njem je vse kar otrok najde v cerkvi:

Sveto pismo, oltar s predmeti za mašo, kotiček namenjen krstu,.. Atrij je kraj, kjer otrok lahko posluša

in premišljuje božje oznanilo. Najpomembnejše je, da otrok svobodno izbira dejavnosti

in s tem pridobi verske izkušnje zbranosti, meditacije in molitve.

Kot je zapisala M. Montessori, otrok nam v različnih obdobjih govori:

pomagaj mi, da naredim sam;

 pomagaj mi, da mislim sam;

pomagaj mi, da se odločam sam, … 

Delo v atriju poteka enkrat tedensko ob od septembra  do maja.

Informativno srečanje,

samo za starše bo v četrtek 9.9.2021 ob 17.15

v prostorih župnišča Ivančna Gorica


Informacije po e-pošti: renata.strmole@rkc.si ali tel.: 031-627-854.

Pomagaj nam, o Bog, da vstopimo v skrivnost otroštva,

da spoznamo, ljubimo in služimo otroku v skladu z zakoni Tvoje pravičnosti,

sledeč Tvoji sveti volji. (Maria Montessori)