Karitas

ŽUPNIJSKA KARITAS IVANČNA GORICA SE PREDSTAVI:

Vedno kdo potrebuje našo pomoč, prisluhnimo svojemu srcu.

KAKO SMO NASTALI IN KAKO DELUJEMO:

Naša Karitas je bila ustanovljena 18. septembra 1991. To je bil čas ustanovitve nove župnije, gradnje nove cerkve, čas beguncev ter pomanjkanja hrane in higienskih pripomočkov. Ob obiskih starejših, bolnih in invalidov smo se sproti učili zaznavati stisko, pomagati z nasveti in občasno ponuditi prevoze k zdravniku ali dostavo hrane iz trgovine.

Po napotkih ŠK Ljubljana in ob upoštevanju Etičnega kodeksa Karitas, delujemo neprekinjeno vse do danes. Svoje pisarne ali skladišča nimamo, zato se o dejavnostih in projektih dogovarjamo sproti. Župnijsko Karitas vodi župnik Jurij Zadnik, tajnica je Simona Kaurin. Naša dejavnost si pomaga s prostovoljnimi prispevki, donacijami za humanitarne dejavnosti, darovi posameznikov in nabirkami za Karitas.

PROGRAMA DELA NA KRATKO:

 • organiziramo dobrodelne akcije,
 • obiskujemo bolne in starejše,
 • nudimo učno pomoč,
 • organiziramo srečanja, delavnice, predavanja, letovanja, romanja, ekskurzije,
 • izobražujemo člane in javnost informiramo o našem delovanju.

ZA PROSILCE:

Prosilci naj prošnjo oddajo v kuverti v kiosk v veži cerkve vsako nedeljo med mašama.

Prosilci se lahko za pomoč obrnejo tudi  na Škofijsko Karitas, Poljanska cesta v Ljubljani, za izposojo ortopedskih pripomočkov in druge socialne pomoči.

ZA NOVE ČLANE IN DAROVALCE:

Dobrodošli ste, če imate sami kakšno idejo, kako pomagati, dati, svetovati. Vabljeni so upokojeni učitelji , študenti za individualno učno pomoč ipd. Če slišite v srcu šepet, klic, prisluhnite si, premislite. Vabljeni ste, da se nam pridružite. Pokličite na 01 78 77 325 (župnik Jurij).

ŠTEVILKA TRR:

SI56 0204 1025 8015 828

Hvala vam!

Naši prihodni so skromni, kljub temu če se le da:

 • nudimo materialno, denarno in duhovno pomoč,
 • organiziramo srečanja starejših, bolnih, invalidov,
 • po želji jubilanta nad 90 let skupaj praznujemo,
 • v adventnem in božičnem času obiskujemo starostnike in bolne,
 • redno obiščemo seniorje nad 80 let za rojstni dan in podarimo cvetje,
 • udeležujemo se izobraževanj o negi na domu, komunikaciji ipd.,
 • utrjujemo našo duhovno rast na srečanjih za duhovno obnovo,
 • občane informiramo o našem delu s članki, na stojnicah ipd.,
 • sredstva pridobivamo z izdelavo različnih izdelkov kot so venčki, voščilnice, sveče, okraski …
 • organiziramo srečanja z znanimi, navdihujočimi osebnostmi,
 • sodelujemo pri nakupu šolskih potrebščin, kurjavi, organizaciji počitnic za otroke ali družine, razdelitvi hrane,
 • zbiramo hrano ipd. v trgovini (Hofer),
 • pomagamo pri župnijskih dogodkih (zbiranje daril za srečelov, priprava hrane, strežba ipd.).