Izbira novih članov Župnijskega pastoralnega sveta

Na 4. postno nedeljo, 22. marca bomo po slovenskih župnijah izbirali člane župnijskih pastoralnih svetov za novo mandatno obdobje 2020-2025. V naši župniji bomo tokrat uporabili novost, to je pravilnik, ki je primernejši še posebno za mestna okolja (čepravne samo za slednja) pa predvideva način izbire članov ŽPS s kandidatno listo. Posebno v mestnih okoljih se namreč župljani slabo poznajo med seboj in težko presojajo, kateri župljani bi bili primerni za člana župnijskega pastoralnega sveta. Člani sedanjega ŽPS bodo za novi mandat, oblikovali komisijo za izbiro članov novega ŽPS, ki jo imenuje župnik s svojimi sodelavci. Na podlagi prejetih predlogov članov ŽPS in voditeljev župnijskih skupin (vsak izmed njih predlaga največ sedem kandidatov) komisija oblikuje predlog kandidatne liste, ki jo mora potrditi župnik. Pred dokončnim oblikovanjem kandidatne liste morajo člani komisije od kandidatov pridobiti pisno soglasje, iz katerega mora jasno izhajati njihov pristanek na uvrstitev na kandidatno listo kot tudi svobodna pripravljenost za prevzem dela v župniji in zavedanje soodgovornosti za njeno delovanje. Župnik kot predsednik komisije nato izvede predstavitev vseh kandidatov župnijskemu občestvu. Na nedeljo, ko bo potekala izbira članov ŽPS, verniki, ki imajo pravico do izbire članov, obkrožijo največ sedem kandidatov. Kljub temu, da se zdi ta način izbire članov novega ŽPS na prvi pogled morda zahtevnejši, pa vključuje več varoval, da bodo izbrani člani v župniji res pripravljeni tudi dejavno sodelovati.