CVETNA NEDELJA

28. marec, 2021

OZNANILA

  • Danes ob 14. uri lepo vabljeni k pobožnosti križevega pota, ki ga bo vodil msgr. Jože Kastelic.
  • V torek bo spovedovanje od 18. do 20. ure, da se lahko izognete gneči. Na razpolago bo trije spovedniki od drugod, pred sv. mašo pa bom spovedoval tudi sam.
  • Svete maše so od torka naprej ob 19. uri.
  • V sredo bom dopoldne obiskal bolnike na domovih.
  • Pred nami je sveto tridnevje. Če bodo razmere dopuščale, se bomo dobivali ob večerih, upoštevaje vsa navodila in bili v živo pri deloma prilagojenih bogoslužjih. Če bo zapora javnega življenja, pa lepo vabljeni, da se povežemo preko prenosov na you-tube kanalu. Tudi sicer bodo v vsakem primeru prenosi bogoslužij za vse tiste, ki ne morete ali vam je odsvetovano priti v cerkev. Vabljeni, da na župnijski spletni strani, kjer so tudi linki za prenose,  preverite kakšne prilagoditve bodo po novih navodilih, ki jih pričakujemo v teh dneh.
  • Vsekakor je dobro, če se oskrbite z blagoslovljeno vodo, saj boste nekatere blagoslove lahko opravili tudi doma. Prostovoljni dar za plastenke lahko oddate v nabiralnik, blagoslovljena voda pa je seveda brezplačna in naj bi bila prisotna v vsakem krščanskem domu.
  • V župnijskem listu Krmar so podrobnosti o praznovanju in o tem, kateri dogodki so prilagojeni in izpuščeni. Krmar je tudi na spletni strani. Vsekakor bomo letos vendarle lahko največje praznike naše vere obhajali bolj povezano in pripravljeno kot lani. Kdor bo želel, se bo v praznovanje lahko vključil.

DUHOVNA SPODBUDA

Marjan Turnšek

Šel sem v Pavlovo šolo, da me pripravi na kontempliranje Jezusovega pasijona. Tik pred današnjim odlomkom iz Pisma Filipljanom zapiše, da naj mislim »v sebi, kar je tudi v Jezusu Kristusu« (5). Pokaže mi na nujno spremembo: iz »Božje podobe« (morphē theou) v »podobo hlapca« (morphē doulou). Za »podobo« uporabi besedo »morphē«, lahko bi tudi »ikona«, a je prva bolj dinamičen pojem, saj vključuje tudi možnost spreminjanja, spremembe; med tem ko ima »ikona« bolj statičen pomen. Tako lažje dojamem spremembo, ki se zgodi z učlovečenjem Božjega Sina z vrhuncem na križu: to silno »izpraznjenje« Božjega Sina njegove božanskosti, zato da se lahko povsem približal meni, se skloni k meni, dobesedno vame. Jezus kot človek ne živi svoje božanskosti zase, ampak se prilagodi in svoje Božje sinovstvo živi v prid človeku, meni. Njegova sinovska ljubezen do Očeta, ki ga skrbijo njegovi otroci, ga vodi, da postane »pokoren do smrti, smrti na križi« (Flp 2,8). Odpove se, da bi živel svojo božanskost na Božji način, in prične živeti kot Bog na človeški način. Tako naj torej mislim o sebi!!!S to svojo pokorščino najgloblje izrazi, da zaupa Očetu. Ves se osredini v drugem: v Očetu in v nas. Svoj epi-center (središče, ki giblje) odnosa postavi povsem v drugega: tudi kot človeka ga giblje potreba drugega ne njegova – moja potreba po odrešenju. Tako naj torej mislim o sebi!!!S tem me Pavel pripravlja, da ne bi narobe razumel pripovedi o Jezusovem trpljenju, ki jo na cvetno nedeljo premišljujem. Globoko me vznemirja vprašanje, ki vstaja v meni: kaj giblje mene, čigave potrebe.Adam je verjel skušnjavcu, da bo polno živel, če »ne bo pokoren«; a je odkril, da je zastrupljen, celo duhovno mrtev. Mislil je, da se lahko reši s svojim projektom prihodnosti. Božji Sin pa je pokoren tako, da umre, da bi prišel do mrtvega Adama, in mu vrnil življenje. Adam, človek, jaz se hočem povzdigniti sam. Pri Kristusu pa vidimo, da ga Oče »povzdigne« (v. 9), ker se je ponižal. Jezus živi življenje kot dar samega sebe v odnosu ljubezni, sam ga daje: »Nihče mi ga ne jemlje, ampak ga dajem sam od sebe. Oblast imam, da ga dam, in oblast imam, da ga spet prejmem. To naročilo sem prejel od svojega Očeta.« (Jn 10,18) Ponižanje je delo Sina, medtem ko je povzdignjenje delo Očeta (2,9). In jaz sem sin. Kaj me torej skrbi zase!!! Poklican sem, da v Sinu živim življenje kot dar; da živim izpraznjenje samega sebe samega sebe; sklep tega dogajanje je Očetov poseg z vstajenjem.Zanimivo: kdo je v Kristusovem pasijonu glavni igralec poleg njega: strah zase. Civilni in verski vladarji bi že zdavnaj ubili Jezusa, a se bojijo ljudstva (Jn 9,22; Mr 12,12; Lk 20,19); tudi Pilat se boji za svojo politično kariero (Jn 19,18) in žrtvuje nedolžnega.A strah zase je prva posledica greha (1 Mz 3,10). Suženj sem, dokler se bojim zase. Nič mi ne pomaga, da sem prešel »Rdeče morje« (krst), če ostanem suženj samega sebe in gradim svoje kraljestvo. Jezus pa zagotavlja: »Moje kraljestvo ni od tega sveta.« (Jn 18,36) Na to pokaže tudi pri slovesnem vstopu v Jeruzalem, ko jezdi na oslu, ki je delovna žival, in ne na konju, ki je kraljevska žival. Tako naj torej mislim o sebi!!!Na koncu mi ostaja močan izziv za duhovno življenje: pričakujem Odrešenika in njegov prihod po Očetovi zamisli »dati življenje za druge«; ali pa še kar sanjam o zmagi s pripomočki tega sveta, seveda najsodobnejšimi, in, jasno, po »moji podobi« (zamisli) – brez trpljenja in izpraznjenja samega sebe.

SVETO TRIDNEVJE

Program praznovanja v naši župniji je v nadaljevanju. Upoštevajmo vsa navodila. Razkužil je dovolj, če kdo pozabi masko, jo lahko dobi v zakristiji. Bodimo prilagodljivi pri iskanju prostora z varno razdaljo (vsi pač ne morejo sedeti v zadnjih vrstah). Ozvočeni so tudi prostori okoli cerkve: kapela, Terezijana, preddverje in prostor pred cerkvijo, kjer je po trenutnih navodili v večji razdalji mogoče zbiranje tudi več vernikov. Če se v naslednjih dneh epidemiološko stanje zelo poslabša in bodo uvedeni strožji omejitveni ukrepi, boste o tem obveščeni na naši župnijski spletni strani:

http://www.zupnija-ivancnagorica.si

Če pa se zgodi ustavitev javnega življena, boste na isti spletni strani vedno našli povezavo za neposredni prenos bogoslužij iz naše cerkve preko you-tube kanala. Prenosi obredov bodo v vsakem primeru po razporedu, kot je v nadaljevanju. Tisti, ki se čutite v naši cerkvi doma, veste, da imamo zares lepe in bogate obrede. Tudi letos bo tako, čeprav prilagojeno razmeram. Zdravi in tisti, ki niste iz rizičnih stanj, lepo vabljeni v cerkev.

Za DOMAČA BOGOSLUŽJA pa nekaj predlogov za tiste, ki ne boste mogli priti v cerkev. Na veliki četrtek imamo navadno tudi obred umivanja nog. Letos bi ga lahko opravili po družinah, ko bi npr. oče umil noge ženi in otrokom, potem pa bi skupaj spremljali prenos bogoslužja iz cerkve.

Doma naj si verniki za veliki petek pripravijo križ, ki ga zagrnejo in ga med obredom češčenja križa odkrivajo skupaj z duhovnikom v cerkvi (od kjer bodo spremljali bogoslužje) ter ga potem počastijo.

Na veliko soboto naj si za vigilijo pripravijo lepo svečo, ki jo bodo na začetku vigilije prižgali. Tudi sobo, stanovanje naj imajo bolj skromno osvetljeno, da bo svetloba sveče prišla bolj do izraza, pri slavi pa naj prižgejo vse luči. Oskrbite se z blagoslovljeno vodo, s katero se bodo po obnovitvi krstnih obljub pokropili ali pokrižali. Blagoslovljeno vodo v plastenkah lahko dobite v preddverju cerkve.

 VELIKONOČNA SPOVED

  • Na cvetno nedeljo dopoldne sta na razpolago dva spovednika.  
  • V torek, 30. marca od 18.00do 19.45bo na razpolago več spovednikov. Za kristjana je dobra veliko­nočna spoved temelj, na katerem lahko zares in iskreno doživimo objem BOŽJE LJUBEZNI.

VELIKI ČETRTEK – slovesno bogoslužje ob 19. uri

Ta dan obhajamo slovesnost zadnje večerje, pri kateri je Jezus postavil zakrament svetega Rešnjega Telesa in mašniškega posvečenja. Oba zakramenta pričata, da je Jezus prišel na svet, da bi stregel. Zgled nam je dal, da bi tudi mi vsi tako delali, da bi tudi mi drug drugemu stregli.

Po Slavi orgle in zvonovi utihnejo do velikonočne vigilije.

Obred umivanja nog letos izpustimo zaradi epidemioloških razlogov. Po sveti maši bomo spremljali Jezusa pri molitvi na Oljski gori.

VELIKI PETEK – obredi bodo ob 19. uri

Na veliki petek se spominjamo Jezusove smrti na križu. Veliki petek bomo v polnosti doživeli po obredih velikega petka, strogem postu in tihi zbranosti.

Ob 15. uri bo v cerkvi pobožnost križevega pota.

Čeprav je to sredi popoldneva, je to dan, ko pretreseni zremo v dokončno darovanje Božjega Sina.

To je edini dan v letu, ko ni svete maše, saj veliki in večni duhovnik sam na oltarju križa daruje svoje življenje.

Bogoslužje velikega petka ima tri dele:

OPRAVILO BOŽJE BESEDE, ČEŠČENJE KRIŽA, OBHAJILO.

Takoj po končanih obredih bo molitveno bdenje.

VELIKA SOBOTA

BLAGOSLOV OGNJA pred cerkvijo letos opustimo, ker ga ni mogoče nositi po domovih. Lahko pa blagoslov ognja opravite doma, ko z blagoslovljeno vodo pokropite domači ogenj ali prižgano svečo.

ČAŠČENJE JEZUSA V BOŽJEM GROBU

Na veliko soboto bo Najsvetejše izpostavljeno v čaščenje čez dan. Od 10. do 17. ure. Letos zaradi posebnih razmer ne bo razporeda po skupinah, razen za otroke. Velikonočna jedila dobijo svoj pravi pomen le v luči dogodkov svetega tri-dnevja. Zato si vzemimo čas pred ali po blagoslovu jedil za molitev pri Božjem grobu. Molitveno srečanje otrok pa bo ob 12.00 uri.

Na veliko soboto poleg tega, da Jezusa počastimo v božjem grobu, pripravimo tudi velikonočna jedila. Danes jih bomo nesli k blagoslovu, zaužili pa jih bomo šele pri velikonočnem zajtrku. Ta jedila imajo poseben pomen: šunka predstavlja Kristusovo telo, hren žeblje, s katerimi je bil Kristus pribit na križ. Rdeči pirhi simbolizirajo kaplje Kristusove krvi, pa tudi novo življenje, ki se prebije iz lupine – kamnitega groba. Okrogla potica nas spominja na trnovo krono. Bodimo pozorni na to, da otrokom ob njihovi pripravi razložimo njihov pomen. Ko jih bomo odnesli k blagoslovu, se vsaj za nekaj trenutkov v molitvi ustavimo tudi pred Božjim grobom, v katerem počiva Jezusovo mrtvo telo.

Blagoslovi jedil bodo letos samo v župnijski cerkvi v Ivančni Gorici. Zaradi omejenega števila ljudi, ki se smejo zbrati v majhni cerkvi ali na prostem (do 10 oseb), bi se hitro lahko znašli v prekršku.

Blagoslovi bodo ob: 11., 13., 14., 15. in 16. uri.

VELIKONOČNA VIGILIJA bo ob 20. uri

Za slavje luči prinesite sveče. Slovesno bogoslužje začnemo letos v cerkvi.

Velikonočna vigilija pomeni veselo čakanje v molitvi na Kristusovo vrnitev. Velikonočna vigilija je enako kot velika noč.

Bogoslužje velikonočne vigilije ima štiri dele: slavje luči ter besedno, krstno in evharistično bogoslužje.

VELIKONOČNO JUTRO

Vstajenje bo ob 8. uri. Procesije letos zaradi že omenjenih razlogov ne bo. Slavje Vstalemu bomo začeli pri praznem grobu in nadaljevali s slovesnim  velikonočnim bogoslužjem.

Druga sv. maša bo ob 10. uri.

Danes, na ta veliki praznik, je pred nami velika naloga. Resnično moramo spoznati veličino Kristusovega vstajenja. Premagan je bil greh, potrjeno je vse, kar nas Kristus uči. Torej pričujmo drugim o njegovi veličini, veselimo se! Darujmo svojo radost in veselje drug drugemu. Kajti: Kristus je vstal! Kristus živi!

VELIKONOČNI PONEDELJEK      Sv. maša bo ob 9. uri.