Biblična skupina

Biblična skupina

Biblična skupina se srečuje vsakih 14 dni. Na srečanjih se poglabljamo v nedeljski evangelij in preko vsakodnevnih spodbud skušamo odkriti njegov pomen za naše osebno življenje. Spoznavanje Svetega pisma poteka po ignacijanski metodi, kar pomeni, da je poudarek na osebni molitvi ob Božji besedi.  

Osebna molitev z Božjo besedo po ignacijanski metodi pomaga postopno odkriti Boga in Njegovo navzočnost v našem življenju, v skupini pa si podelimo izkustva in spoznanja.