Biblična skupina – srečanja ob nedeljski božji besedi

Če bi želel vpeljati v svoje vsakdanje življenje molitev ob božji besedi

in v tem vztrajati ob podpori skupine, te vabim v skupino,

kjer z osebno molitvijo, srečanji in pogovori,

hodimo skozi liturgično leto ob nedeljski božji besedi

in predvsem s poudarkom na zvestobi eksamnu – »splošnem in posebnem«…

Srečanja so ob četrtkih v župnišču v Ivančni Gorici vsakih štirinajst dni od septembra do junija.

Prvo že 9.9.2021 ob 20.00

Več informacij in prijava: ReNata Strmole

renata.strmole@rkc.si

telefon: 031 627 854

Nekaj misli udeležencev si lahko preberete spodaj:

Kakšno bogastvo je ves teden premišljevati isti evangelij sem ugotovila šele s pomočjo te skupine. V času karantene se s skupino nismo redno dobivali, pa sem svoj odmev ali dnevno spodbudo podelila  s svojo družino in ob tem doživela kakšen zaklad in globina je v mojih otrocih.  

V skupini se počutim sprejeto, všeč mi je, da lahko povemo svoje mnenje, razumevanje in s tem bogatimo druga drugo. Hvaležna sem za vsa razmišljanja in izkušnje, predvsem pa pripravo na nedeljski evangelij na vsakem srečanju v živo, res so neprecenljive.

Poleg vsakodnevne spodbude ob evangeliju mi je bil najljubši del prav posebno spraševanje vesti, kjer sem se ob razlagi besed prav pri vsaki potrudila vsaj malo izboljšati, mogoče samo bolj ozavestila pomen. Včasih sem dobila v prebranem besedilu potrditev, da nekaj delam prav, velikokrat tudi, kaj je narobe in kje so potrebne izboljšave.

Nedeljske pridige so mi bile dolgočasne. Odkar pa vsak dan premišljujem ali pa vsaj večkrat preberem nedeljski evangelij, so tudi župnikove pridige postale zanimivejše saj komaj čakam, da slišim kaj je nagovorilo njega.

Zagotovo so bile dnevne spodbude, zorni kot pogleda na evangelij nekaj, kar mi je v gradivu posebej dragoceno. Velikokrat se mi je odprl nov pogled na znan odlomek. Brez tega gradiva in naših srečanj bi veliko evangeljskih odlomkov videla samo z enega vidika. Všeč mi je razlaga in prošnja, kako odlomek živeti v vsakdanjem življenju.

Dobro je, da je kratek razmislek za vsak dan oz. je vsak dan pogled na evangelij iz drugega zornega kota.

Vsak dan začnem z molitvijo ob nedeljski božji besedi. Ob jutranji kavici jo smem podeliti z možem, ki me vedno bolj preseneča kako pozorno potem posluša nedeljsko pridigo.

Bog nam nenehno govori: – po molitvi, -v mislih med molitvijo, ko nas preletijo, – po branju Svetega pisma, kaj nas v tistem trenutku nagovori, –  po besedah drugih ljudi. Sveti Duh pa nam pomaga prepoznati božji glas, mi pa skušamo biti pripravljeni ga sprejeti, ga slišati. 

Nedeljsko Božjo besedo večkrat preberem prej med tednom (podpora s strani biblične skupine); preberem razmišljanje v knjižici Beseda med nami in v Družini prispevek Marka Rijavca. V nedeljo komaj čakam že znan evangelij in župnikovo pridigo.

Po maši, ko se kuha kosilo, naredita otroka veroučno domačo nalogo, zato še enkrat na glas preberemo božjo besedo, skušamo vsak posebej  odgovoriti na vprašanja in nato nadaljujemo, kaj nas je nagovorilo, kaj nam želi povedati in jo skušamo udejaniti (s spodbudami iz Svetega pisma s konkretnimi deli živeti vsakdanje življenje). 

Mene konkretno Božja beseda spodbuja k molitvi večkrat dnevno; k samospraševanju; k razmišljanju, kako lahko jaz pripomorem k boljšim odnosom v službi in doma (dobra dela, poslušanje drugih, sprejemanje drugačnosti); božja beseda mi odpira oči pri zavedanju svojih napak (obsojanje, opravljanje, uveljavljanje svojega… ). 

Božja beseda mi povrne upanje, da je vse mogoče, vse se da; Gospodu odložim breme, ki me teži; prosim za pomoč, ko sem v stiski;  zahvaljujem se ter Svetega Duha prosim za milost odpuščanja, da lahko v miru živim naprej (pred Gospoda prinesem bolečino, prizadetost, užaljenost  in prosim, da bomo lahko drug drugemu odpustili). Sveti Duh nam po Božji besedi daje moč, nas vodi in tolaži. Pomaga mi, da spregledam, opazim zlo, ki nas odmika od dobrega, od Boga. Vera je pot. Ni nekaj naglega, potrebuje čas. Kliče nas, da hodimo po svoji poti svetosti. 

Božja beseda spreminja naše odločitve, celo naša življenja. (udeleženka)