5. POSTNA – TIHA NEDELJA, 3. april, 2022

OZNANILA:

  • Danes imamo pobožnost križevega pota na prostem. Ob 14. uri začnemo ob križu pred cerkvijo in gremo po poti 14. postaj do sv. Marjete v Črnelem.
  • V torek je komisija za oznanjevanje pri ŽPS.
  • V sredo je srečanje staršev prvoobhajancev ob 20. uri.
  • V četrtek je komisija za bogoslužje,
  • V četrtek je tudi biblična skupina ob 20. uri.
  • V petek je srečanje mlajše zakonske skupine
  • V soboto je srečanje skupine Sožitje in sicer ob 17. uri
  • Za mlade pa je v soboto ob 20. uri v Grosuplju spoved in srečanje mladih iz dekanije.
  • Danes teden, na cvetno nedeljo bo blagoslov zelenja pred obema mašama. Pred 10. bo blagoslov zunaj pred cerkvijo in nato slovesen vstop v cerkev. Pri obeh mašah bosta na razpolago dva spovednika: g. Jože in pater iz Stične.
  • Če ve kdo za orehovo hlodovino, tudi če še raste in bi jo ugodno lahko prodal za ozadje novega glavnega oltarja, naj to sporoči v naslednjih dneh. Sicer bomo kupovali na trgu. Kip sv. Jožefa je v delu, za relijefne podobe v ozadju pa morajo na žagi les pripraviti za obdelavo do poletja. Hvala tudi za današnjo nabirko, ki je prav za novi oltar.

Da bi si Božje zapovedi vtisnili v srce, ni treba, da naše srce postane kamen, da pa lahko odpustimo sebi in drugim, pa moramo iz rok izpustiti kamne.

DUHOVNA SPODBUDA papeža Frančiška

Na to peto postno nedeljo nam bogoslužje predstavlja prizor s prešuštnico (prim. Jn 8,1-11). V prizoru sta dve nasprotni si drži: tista pismoukov in farizejev na eni strani in Jezusova na drugi strani. Prvi hočejo obsoditi ženo, saj se čutijo varuhe postave in njenega zvestega izpolnjevanja. Jezus pa jo hoče rešiti, saj On uteleša usmiljenje Boga, ki z odpuščanjem rešuje in s spravo prenavlja.

Poglejmo si torej dogodek. Medtem ko je Jezus učil v templju, so mu pismouki in farizeji privedli ženo, zasačeno v prešuštvu. Postavili so jo v sredo in vprašali Jezusa, če se jo mora kamenjati, kakor to predpisuje Mojzesova postava. Evangelist pojasni, da so to »govorili, ker so ga preizkušali, da bi ga mogli tožiti« (v. 6). Predpostavlja se lahko, da je bil njihov namen sledeči – poglejte si hudobnost teh ljudi: »ne« za kamenjanje, bi bil povod za obsodbo Jezusa, da ni pokoren Postavi;  z »da« pa bi ga naznanili rimski oblasti, ki si je pridržala zase obsodbe, saj ni dovoljevala ljudskega linčanja. In Jezus mora odgovoriti.

Jezusovi sogovorniki so zaprti v ozke poti legalizma in hočejo zapreti Božjega Sina v svoj pogled na sodbo in obsodbo. Toda On ni prišel na svet, da bi sodil in obsodil, temveč da bi rešil in ponudil osebam novo življenje. In kako se na to preizkušnjo odzove Jezus? Najprej ostane nekaj časa v tišini ter se skloni, da bi pisal s prstom po tleh, kot da bi hotel spomniti, da je edini zakonodajalec in sodnik Bog, ki je napisal postavo na kamniti plošči. Zatem je rekel: »Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo« (v. 7). Na ta način se Jezus sklicuje na vest teh ljudi, saj so se čutili »zagovornike resnice«, in jim s tem prikliče v zavest njihovo stanje grešnih ljudi, zaradi katerega si ne morejo lastiti pravice o življenju in smrti nekoga njim podobnega. Od tega trenutka so drug za drugim, začenši pri najstarejših, torej tistih, ki so bili najbolj izvedeni glede svoje bede, vsi odšli in se tako odpovedali kamenjanju žene. Ta prizor vabi vsakega od nas k zavedanju, da smo grešniki ter da izpustimo iz rok vse naše kamne žalitev in obsodb, klepetanja, ki jih včasih hočemo vreči proti drugim.

Na koncu sta ostala samo Jezus in žena tam v sredi. Jezus je edini brez greha, torej edini, ki bi lahko vrgel kamen vanjo, a tega ne stori, kajti Bog »noče smrti grešnika, ampak da se spreobrne in živi« (prim. Ez 33,11). In Jezus je odslovil ženo s temi čudovitimi besedami: »Pojdi in odslej ne gréši več!« (v. 11). Tako je Jezus pred pred njo odprl novo pot, ustvarjeno z usmiljenjem, pot, ki pa zahteva njeno prizadevanje, da ne bo več grešila. To povabilo velja za vsakega od nas. Ko nam Jezus odpušča, nam vedno odpre novo pot, da gremo naprej. V tem postnem času smo poklicani priznati, da smo grešniki in prositi Boga odpuščanja. Odpuščanje pa medtem, ko nas spravi in nam podari mir, nam tudi omogoči, da ponovno začnemo s svojo obnovljeno zgodovino. Vsako resnično spreobrnjenje se steguje proti novi prihodnosti, proti novemu življenju, lepemu življenju, greha osvobojenemu in velikodušnemu življenju. Ne bojmo se prositi Jezusa odpuščanja, da nam odpre vrata v to novo življenje.

Devica Marija naj nam pomaga, da bomo vsem pričevali usmiljeno ljubezen Boga, ki nam v Jezusu odpušča in napravlja naše bivanje novo s tem, ko nam daje vedno nove možnosti.