4. velikonočna nedelja ali nedelja Dobrega Pastirja, 3.5.2020