4. ADVENTNA NEDELJA

20.12.2020

Vsi, ki se ne boste mogli udeležiti svete maše, vabljeni da jo spremljate preko spleta na spodnji povezavi:

OZNANILA

 • Pred nami so še trije dnevi božične devetdnevnice. Z ozirom na prostornost cerkve bomo lahko zadostili navodilom za bogoslužja z ljudstvom. Bomo pa kljub temu nekatera bogoslužja prenašali na našem YouTube kanalu.
 • Četrtek je sveti večer. Zaradi posebnih razmer, bo bogoslužje božičnega večera, ki ste ga mnogi v preteklosti sprejeli tudi kot polnočnico, ob 18. uri, kot vse večerne maše v tem času. Letos ne bo polnočnic. Zato bodo tudi na praznični sveti dan božičnega praznika sv. maše po nedeljskem redu.
 • Na praznik sv. Štefana, ki je tudi državni praznik samostojnosti in enotnosti bo sv. maša ob 9. uri. Med njo bo blagoslov soli za gospodinjstvo in živali.
 • Po praznični sv. maši pa bodo naši koledniki obiskali tiste domove, katerih naslove boste sporočili župniku ali katehistinji. Seveda bo tudi trikraljevska akcija prilagojena razmeram, saj bodo v skupini otroci iz ene družine ali mehurčka in prihajali bodo le do vrat doma, kjer vam bodo prenesli božično voščilo in sprejeli morebiten dar za revne otroke v misijonih.
 • Danes teden bo praznik Svete Družine. Pri obeh mašah bo skupen blagoslov otrok.
 • Na razpolago je Krmar v katerem so podrobnosti glede obiska bogoslužij v cerkvi. S simbolom so označene tiste maše, ki jih bomo tudi neposredno prenašali.
 • Za doživeto družinsko bogoslužje blagoslova doma in domačih se v preddverju cerkve oskrbite z blagoslovljeno vodo (v cisterni pred kapelo), pred kioskom pa je blagoslovljena voda že v posebnih plastenkah. Tam dobite tudi kadilo, oglje, koledarje, otroške božične slikanice. Vzemite tudi podobico, na kateri je kratko bogoslužje za molitev na sveti večer.
 • Med nas je včeraj prišla tudi betlehemska luč miru. Živ plamen, ki ne sme ugasniti in za katerega je lepo, če gori vsaj do božiča, lahko prevzamete v preddverju.
 • Vse, kar bi bilo sicer plačljivo, lahko poravnate z darovi v nabiralnik pred kioskom. Prav tako pa hvala tudi za darove, ki ste jih in jih še boste namenili za vzdrževanje župnije. Skupaj z vami smo na preizkušnji in odvisni od vaše velikodušnosti. Bog povrni za vsak dar in vsako pozornost.
 • V molitev priporočam naša slavljenca, ki sta v minulih dneh praznovala rojstni dan. Papež Frančišek 84. in naš oče msgr. Jože Kastelic 75.  

POVZETEK NAVODIL ZA BOGOSLUŽJA

(več na https://katoliska-cerkev.si)

Svete maše z udeležbo vernikov so dovoljene pod naslednjimi pogoji:

 • V cerkvi je lahko toliko vernikov (vključno z bogoslužnimi sodelavci), kolikor zadoščajo predpisu 1 oseba (ali ena družina ali člani skupnega gospodinjstva) na 30 m2.
 • Udeležba pri svetih mašah je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature ter katerih člani istega gospodinjstva niso okuženi.
 • Vsi prisotni (udeleženci in duhovnik) morajo ves čas nositi maske, vzdrževati medosebno fizično razdaljo vsaj 1,5 metra in si pri prihodu ter odhodu razkužiti roke.
 • Verniki se pred sveto mašo in po njej ne smejo družiti ali zadrževati v okolici cerkve.
 • Rokovanje ob pozdravu miru se opusti.
 • Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Delivec obhajila pri obhajanju nosi masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke. Med pristopom k obhajilu naj verniki spoštujejo medosebno razdaljo 1,5 metra.
 • Darove za cerkev verniki oddajo v za to določen nabiralnik (košaro).
 • Pred sveto mašo in po njej ni dovoljena nobena oblika zbiranja ali druženja v cerkvi ali pred cerkvijo (npr. koncerti, t. i. božičnice, pogostitve, molitvene ure, molitve vernikov itd.).

GRADIVO ZA 4. ADVENTNO NEDELJO:

Družinsko molitveno bogoslužje

Nagovor ob Božji besedi: Bog je Kovač zgodovine

Jezusovo rojstvo (risanka, sinhronizacija s. Ana Šuštar FMM)

Spremljajmo popotnika na poti v Betlehem (pripravila s. Ema Alič ŠSFKK)

Predlog kateheze (pripravila Milena Svetlin Štefe)