3. POSTNA NEDELJA, 20 marec, 2022

3. POSTNA NEDELJA, 20 marec, 2022

OZNANILA

 • Danes bo ob 14. uri v cerkvi pobožnost križevega pota. Naslednjo nedeljo, 27. marca pa bo križev pot birmancev in mladih.
 • V sredo se po večerni maši začnejo vaje za mešani mevski zbor.
 • V četrtek je srečanje biblične skupine.
 • V petek je slovesni praznik Gospodovega oznanjenja Mariji. Ker je delovani dan, bo sv. maša samo zvečer ob 18.30. Lepo vabljeni k sklepu tedna družine, ki smo ga začeli z včerajšnjim praznikom sv. Jožefa, ki je bil še posebej posvečen možem in očetom, 25. marec pa že od nekdaj velja za materinski dan.
 • Za čiščenje cerkve in učilnic v naslednjih dveh tednih poskrbi Gorenja vas.
 • V soboto bo pri nas dekanijsko srečanje župnijskih Karitas. Ob 14. uri bo sv. maša, nato pa nam bo g. Imre Jerebic spregovoril o dogodkih na Kureščku, ki imajo aktualno sporočilo miru posebej v teh časih. Ker smo vsi delavci za mir, lahko pričevanju priluhnete tudi drugi, ki niste člani župnijske Kartias.
 • Ker zaradi župnikove bolezni ni mogel iziti župnijski list Krmar, prisluhnite še mašnim namenom za ta teden:
 • TOREK: za Andreja Kokalja in Slavka Kastaneto
 • SREDA: 7. dan za Roberta Černelča; drugi namen za starše Uršič
 • ČETRTEK: za starše Omahen
 • PETEK: na praznik Gospodovega oznanjenja: za zdravje
 • SOBOTA: za Gala Zupančiča in v skupnosti za žive in pokojne farane
 • 4. POSTNA NEDELJA: ob 8. uri za pokojne Ilovar s Škrjanč

                                        ob 10. uri za Marijo Žlajpah

Teden družine 2022

DUHOVNA SPODBUDA papeža Frančiška:

Evangelij današnje tretje postne nedelje (prim. Lk 13,1-9) nam govori o Božjem usmiljenju in našem spreobrnjenju. Jezus pripoveduje priliko o nerodovitni smokvi. Neki človek je posadil smokvo v svojem vinogradu in šel iskat vsako poletje z velikim zaupanjem njene sadove, pa jih ni našel, ker je bilo drevo nerodovitno. Zaradi triletnega razočaranja je torej mislil smokvo posekati in zasaditi drugo. Poklical je torej kmeta, ki je bil v vinogradu ter mu izrazil svoje nezadovoljstvo in mu zapovedal naj poseka drevo, da ne bo po nepotrebnem izčrpavalo zemlje. Vinogradnik pa je prosil gospodarja, naj bo potrpežljiv in ga zaprosil za odložitev za eno leto, med katerim bo on sam poskrbel za smokvo z bolj pozorno in skrbnejšo nego, da bi spodbudil njeno rodovitnost. To je prilika.

Kaj predstavlja ta prilika? Kaj predstavljajo osebnosti te prilike? Gospodar predstavlja Boga Očeta in vinogradnik je podoba Jezusa, medtem ko je smokva podoba brezbrižnega in suhega človeštva. Jezus posreduje pri Očetu v prid človeštva – to vedno počne – ter ga prosi, naj počaka in naj mu še dodeli čas, da bi v njem pognali sadovi ljubezni in pravičnosti. Smokva, ki jo želi gospodar v priliki izruvati, predstavlja nerodovitno bivanje, ki je nesposobno darovati se, delati dobro. Simbol je torej tistega, ki živi za samega sebe, sit in miren ter zleknjen v svojo udobnost, nesposoben obrniti pogled in srce na tiste, ki so ob njemu in se nahajajo v stanju trpljenja, v stanju revščine in stiske. Tej drži sebičnosti in duhovne nerodovitnosti se nasproti postavi velika ljubezen vinogradnika do smokve. Prosi, da gospodar počaka, je potrpežljiv, zna čakati, ji posveti svoj čas in svoje delo. Gospodarju obljubi, da bo še posebej poskrbel za to nesrečno drevo.

Ta primera vinogradnika kaže na usmiljenje Boga, ki nam pusti čas za spreobrnjenje. Vsi potrebujemo spreobrnjenje in da naredimo korak naprej in Božja potrpežljivost in usmiljenje nas bosta spremljala pri tem. Kljub nerodovitnosti, ki včasih zaznamuje naše bivanje, ima Bog potrpežljivost in nam ponuja možnost za spremembo in da bi napredovali na poti dobrega. Toda izprošen in podeljen odlog v pričakovanju, da bo drevo končno obrodilo sadove, kaže tudi na nujnost spreobrnjenja. Vinogradnik namreč pravi gospodarju: »Pústi jo še letos« (v. 8). Možnost spreobrnjenja ni neomejena, zato jo je potrebno takoj zgrabiti, da ne bo izgubljena za vedno. Mi lahko pomislimo med tem postnim časom, kaj moram jaz storiti, da se bom bolj približal Gospodu, da se spreobrnem in odstranim tiste stvari, ki niso v redu? »Ne, ne…, čakal bom na naslednji postni čas…« Pa boš še živ naslednji postni čas? Vsak od nas naj danes pomisli, kaj moram storiti pred tem usmiljenjem Boga, ki me čaka in mi vedno odpušča. Kaj moram storiti? Zelo lahko računamo na Božje usmiljenje, vendar ga ne smemo zlorabiti. Ne smemo opravičevati duhovne lenobe, temveč povečati svoje prizadevanje, da bi brez odlašanja in z iskrenostjo srca odgovorili na to usmiljenje.

Med postnim časom nas Gospod vabi k spreobrnjenju. Vsakdo od nas se mora od tega klica čutiti nagovorjenega, da kaj popravi v svojem življenju, v svojem načinu razmišljanja, delovanja ter v tem, kako živi odnose z bližnjim. Istočasno pa moramo posnemati potrpežljivost Boga, ki zaupa v sposobnost vseh, da lahko »ponovno vstanejo« in nadaljujejo s potjo. Bog je Oče in ne ugasne slabotnega plamena, temveč spremlja in skrbi za tistega, ki je slaboten, da bi se okrepil in prinesel svoj prispevek ljubezni skupnosti.

Devica Marija naj nam pomaga živeti te dni priprave na veliko noč kot čas duhovne prenove in zaupljive odprtosti milosti Boga in njegovemu usmiljenju.