29. NEDELJA MED LETOM, 16. oktober, 2022

OZNANILA

  • Hvala za današnjo posebno nabirko za ogrevanje. Seveda lahko darujete tudi ob drugi priložnosti ali preko TRR-ja (št. je na desni). Vsekakor pa, naj vam Bog povrne za vašo velikodušnost pri vzdrževanju (naših) vaših prostorov.
  • V četrtek po sv. maši lepo vabljeni predstavniki posameznih sosesk, da pregledamo stanje skupin za čiščenje in krašenje cerkve. Nekaj predlogov je bilo tudi na ŽPS, skupaj pa bomo lažje predlagali tudi morebitne razširitve in združevanje sosesk. Vsekakor moramo priti skupaj in videti, kako čim bolje naprej.
  • V petek je srečanje mlajše zakonske skupine.
  • V soboto je v času srečanja skavtske čete ob 11.30 tudi srečanje za starše naših skavtov.
  • Danes je obletnica izvolitve Janeza Pavla II. za papeža l. 1978 (44 let). V soboto, 22. pa je njegov god, ko je uradno nastopil pontifikat. V nedeljo bomo, tudi zaradi navzočnosti njegove relikvije med nami, slovesno obhajali bogoslužje v čast sv. Janezu Pavlu.
  • Je pa naslednja nedelja tudi misijonska. Nabirka bo za misijone. Ob 9. uri pa je srečanje Slomškovega bralnega priznanja.
  • V preddverju so na razpolago sveče Karitas. Večji del prioročenega daru 2 € je namenjen za ljudi v stiski. Sveče pa so, zaradi simbolov, tudi prepoznavne. Tudi če bo na grobu kakšna sveča manj, pa bo svečka Karitas pomenila, da je spomin na pokojnega povezan tudi z dobrodelnostjo.
  • Letos lahko ob prazniku vseh svetih in vernih duš tudi pri nas darujete dar za molitve za rajne. Iz darov se bodo čez leto opravile sv. maše zaduše v vicah, ne glede na to, kje so rajni pokopani, saj duhovni dar in molitev sežeta povsod.