28. NEDELJA MED LETOM

11. oktober 2020

OZNANILA

Tudi v zaostreni epidemološki sliki za enkrat ostajajo bogoslužja in kateheza po dosedanji praksi.

To pomeni, da bodo sv. maše, kot so oznanjene. Če bo med tednom večji obisk, se bomo iz kapele premaknili v cerkev. Vsekakor poleg razkuževanja in mask upoštevajmo tudi razdaljo med tistimi, ki niste iz istega gospodinjstva. Prostora je dovolj za vse. Tudi verouk do nadaljnjega poteka po urniku, saj so otroci iz istih skupin kot v šoli. Posamezne skupine pa se same dogovorijo, ali bodo imela svoja srečanja. To velja za obe zakonski skupini in za Jožefine v tem tednu.

Danes teden bo misijonska nedelja in med mašo nabirka za misijone. Hvala za današnjo nabirko za župnijo.

Obe fotografiji te spletne strani za današnjo nedeljo predstavljata gostišči, ki sta še prazni. Se bomo ozvali na gostijo?

DUHOVNA SPODBUDA

Mt 22,1–14

POVABLJENI SMO NA GOSTIJO

V evangeliju je povedano, da so bili najprej na gostijo povabljeni domači. Še vedno smo in so vabljeni. Ker pa se niso odzvali, so bili povabljeni drugi. To seveda najprej leti na judovski narod, ki jim je Bog najprej govoril in jih tudi najprej povabil na ”svojo gostijo.” Ker se na Jezusov nauk niso odzvali v zadostni meri, pa so bili povabljeni še drugi. Vse lahko pripomore k dobremu, pravi sv. Pavel. Lahko pripomore tudi ljubosumje, da drugi, tujci, bolj sprejemajo ”vabilo na gostijo” kot pa ”domači”.

Veselo oznanilo je, da nas Bog sam vabi v svojo družbo, na gostijo obilja v prijateljstvu z Njim. Gre za to, da vabilo vsak dan znova sprejmemo in hodimo po poti, ki nam jo Gospod sproti odpira. Na gostijo se je potrebno primerno pripraviti, tudi obleči. O tem govori zadnji del odlomka, kjer nekdo ni imel svatovskega oblačila. Prispodobo svatovskega oblačila lahko razumemo kot svarilo, naj se obnašamo primerno dostojanstvu, ki ga imamo kot kristjani, kot Božji otroci. Lahko ga razumemo tudi kot svarilo, naj hodimo k maši notranje in zunanje pripravljeni. Ne gre toliko za zunanjo obleko, čeprav je tudi ta lahko odraz notranjega razpoloženja. Predvsem gre za ”notranjo obleko” srca, duha.

Znam biti reven in znam biti v obilju, pravi sv. Pavel. Na vse mogoče sem se navadil … Vse premorem v njem, ki mi daje moč. V vsakem človeškem življenju so vzponi in so padci. V Njem, ki nam daje moč, tolažbo, pogum, nas vabi živeti apostol. Vse lahko razumemo kot del Božje šole, priprave na ”gostijo z izbornimi jedili”. Vse ima svoj smisel in cilj. Nič ni kar tja v en dan.

V življenju pogosto ni tako preprosto in lahko prepoznati Božje skrbi za človeka, veselo oznanilo današnje nedelje pa zagotavlja, da smo osebno izbrani in povabljeni na Božjo gostijo in nujno naj odgovorimo s tem, da se povabilu odzovemo, pa tudi da začnemo in nadaljujemo s pripravo primernega oblačila za tako izbrano gostijo in Gostitelja!