27. nedelja med letom – rožnovenska, 3. oktober, 2021

OZNANILA

  • V sredo je v naši župniji rekolekcija dekanijskih duhovnikov. Ob 9. uri bo v cerkvi sv. maša, h kateri lepo vabljeni vsi, ki zmorete. Po delovnem srečanju bo pri nas tudi kosilo.
  • V četrtek je ob 20. uri biblična skupina.
  • V petek je po sv. maši srečanje župnijske Kartias.
  • Istočasno je v petek tudi srečanje mlajše zakonske skupine.
  • Ob sobotah so ob 19.30 večeri za mlade.
  • Danes teden bo ob 9. uri prvo srečanje Slomškovega bralnega priznanja za otroke in odrasle. Za nove člane so na običajnih mestih na razpolago zgibanke. Več je v Krmarju in še več v posebnem zavihku župnijske spletne strani.

Danes teden bo med sv. mašo ob 10. uri obred izročitve Svetih pisem našim novim prvoobhajancem.

DUHOVNA SPODBUDA papeža Frančiška

Evangelij današnje nedelje nam ponuja Jezusove besede o zakonski zvezi. Pripoved se začne s provokacijo farizejev, ki Jezusa sprašujejo, ali je možu dovoljeno odsloviti ženo, kakor je to bilo dovoljeno po Mojzesovi postavi. Jezus z modrostjo in oblastjo, ki ju ima od Očeta, Mojzesovo pravilo postavi na pravo mesto in zatrdi: »Zaradi vaše trdosrčnosti vam je napisal to zapoved.« Gre za dovoljenje, ki zamaši razpoke, nastale zaradi našega egoizma, a ne ustreza Stvarnikovemu prvotnemu namenu«.

Jezus nadaljuje s 1. Mojzesovo knjigo: »Na začetku stvarjenja pa ju je Bog ustvaril kot moža in ženo. Zaradi tega bo mož zapústil očeta in mater in se pridrúžil svoji ženi in bosta oba eno telo.« In sklene: »Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje!« Frančišek je zatrdil, da v prvotnem Stvarnikovem načrtu ni tega, da se moški poroči z žensko in če stvari ne gredo dobro, jo odslovi. Mož in žena sta namreč poklicana, da se spoznata, dopolnjujeta in si v zakonu od blizu pomagata.

Ta Jezusov nauk je zelo jasen in brani dostojanstvo zakona kot zveze ljubezni, ki vključuje zvestobo. Kar zakoncema omogoča, da ostaneta združena v zakonu, je ljubezen vzajemnega darovanja, ki je podprta s Kristusovo milostjo. Če pa v zakoncema prevlada individualni interes, lastno zadovoljstvo, njuna zveza ne bo mogla vzdržati.

Prav tako nas evangeljski odlomek z velikim realizmom spominja, da mož in žena, ki sta poklicana živeti izkušnjo odnosa in ljubezni, lahko storita boleča dejanja, ki povzročijo krizo. Jezus ne sprejme odslovitve in vsega tistega, kar lahko privede do poloma odnosa. In to zato, da potrdi Božji načrt, v katerem izstopata moč in lepota človeškega odnosa. Cerkev se po eni strani ne utrudi potrjevati lepote družine, kakor nam je bila izročena v spisih in s tradicijo; istočasno pa si prizadeva, da se konkretno čuti njena materinska bližina tistim, ki živijo zlomljene odnose ali pa jih živijo na trpeč in težak način.

Način delovanja samega Boga pri svojem nezvestem ljudstvu, kar smo mi, nas po papeževih besedah uči, da je ranjena ljubezen lahko ozdravljena od Boga preko usmiljenja in odpuščanja. Zato se od Cerkve v teh situacijah ne zahteva takoj in samo obsodba. Nasprotno, pred mnogimi bolečimi zakonskimi neuspehi, se Cerkev čuti poklicana živeti svojo navzočnost ljubezni, usmiljenja, razumevanja, da bi ranjena in izgubljena srca ponovno privedla k Bogu.  Prosimo Devico Marijo, da pomaga vsem zakoncem živeti in vedno obnavljati njihovo zvezo, začenši pri prvotnem Božjem daru.