27. NEDELJA MED LETOM, 8. oktober, 2023

OZNANILA

  • Jutri, ponedeljek, 9. 10. je ob 20. uri v Terezijani začetek srečanj Biblične skupine. Dobra pomoč tudi za lažje spremljanje in poglabljanje nedeljske božje besede.
  • V torek se ob 17. uri dobi Sožitje, ob 19.30 pa Jožefine.
  • Kateheze za odrasle smo začasno prekinili. Tisti, ki bi želeli hoditi nekoliko intenzivnejšo pot vere v preprosti krščanski skupnosti, se oglasite pri g. župniku, da sedogovorite o nadaljnem sodelovanju. Gremo naprej.
  • V četrtek je ob 19.30 srečanje komisije za oznanjevanje.
  • V petek je srečanje mlajše zakonske skupine.
  • V petek je tudi odhod mladih na duhovni vikend k Sv. Križu nad Dolskim. Za prijavo se obrnite na Anjo Hernec ali na g. župnika.
  • V branje vzemite Krmarja. V njem je tudi zadnji podatek Statističnega urada Slovenije o številu prebivalcev ponaseljih v naši župniji. Izpadel pa je podatek za Stransko vas. Tam vas živi 51.
  • Pod korom lahko prevzamete zgibanke letošnjega Slomškovega bralnega priznanja. Tam so tudi vsi napotki in seznam knjig, ki jih lahko dobite v slomškovem kotičku naše občinske knjižnice.
  • Danes naši skavti začenjajo novo skavtsko leto.
  • Danes teden je nabirka 3. nedelje v mesecu za potrebe župnije. Delno obnavljamo radiatorje in ventile za gretje posameznih prostorov ter prenavljamo pevsko sobo.