24. NEDELJA MED LETOM, 17. september, 2023

24. NEDELJA MED LETOM, 17. september, 2023

OZNANILA

  • V sredo se začne redni verouk. Nekoliko popravljen urnik je objavljen na vseh kanalih. Takoj po sv. maši imajo otroci 3. in 4. razreda skupaj s starši kratko srečanje s katehistinjo gospo Mirjm Ključevšek v Terezijani, otroci 5. in 6. razreda s starši pa v spodnji učilnici s katehistinjo gospo Sabino Kavšek. Katehistinji gospe Anita Zaletelj, ki bo imela 1. in 2. razred ter katehistinja gospa Renata Strmole, ki bo imela KDP sta danes zadržani. Kateheza Dobrega Pastorja se začne z oktobrom.
  • V četrtek je prva redna seja ŽPS. Člani v zakristiji prevzemite gradivo za srečanja.
  • V petek je po sv. maši sestanek Župnijske Karitas.
  • V petek ob 20.00 uri je priprava na krst, ki bo danes teden.
  • V soboto je za našo župnijo zelo pomemben dan. Imeli bomo celodnevno čaščenje Svetega Rešnjega Telesa. Namenoma je izbran čas na začetku pastoralnega in katehetskega leta. Razpored po soseskah je objavljen v Krmarju in v drugih oblikah. Seveda lahko vsk pride kadar more. Začeli bomo s sv. mašo ob 10. uri in tudi sklep ob 18. uri bo s sv. mašo. Na razpolago bodo različne knjižice z molitvenimi urami, tako da se bo vsak lahko znašel. Seveda pa je zelo dragocen tudi čas svete tihote.
  • Danes teden bo pri obeh sv. mašah oznanilo letošnjih katehez za mlade in odrasle. Med nami bodo kot misijonarji tako duhovnik kot trije zakonski pari in nas bodo povabili na obnovo prijateljstva z Jezusom.
  • Na razpolago je nov Krmar.

DOKONČNI URNIK KATEHEZE ZA leto 2023/24:

Katehist-inje:
1. in 2. r.: Anita Zaletelj
3. in 4. r.: Mirjam Ključevšek
5. in 6. r.: Sabina Kavšek
KDP: Renata Strmole
7. in 8. r.: župnik Jurij
sreda:

14.45 – 15.30


5. in 6. razred
četrtek:

15.00 – 16.30
KDP III
15.45  – 16.303. in 4. razred16.30 – 18.00KDP II
17.00  – 17.451. in 2. razred16.00 – 17.007. razred
  17.00 – 18.008. razred

CELODNEVNO ČAŠČENJE SVETEGA REŠNJEGA TELESA

sobota, 23. septembra 2023

RAZPORED PO SOSESKAH:

10.00: sv. maša

11.00: Draga, Hudo, Stranska vas

12.00: Črnela, Škrjanče, Mrzlo polje, Mleščevo in Gorenja vas

13.00: Ul. talcev, Ljubljanska c., Ul. II. grupe odredov, Ul. Ferda Vesela in Stantetova 

14.00: Ul. Dol. odreda, Ul. Juša Kozaka in Cankarjeva ul.

15.00: Na Klancu, Vrhpolje, Pot na Vir, Pot v gozd, Partizanska ulica

16.00: Jurčičeva ul. Ul. Viktorja Koleša, Trubarjeva ul., Ul. 6. junija

17.00: Pot v Boršt, Rimska c., Ul. 25. maja, Ob potoku, Pot v Resje, Studenec, Vodotučne

18.00: sklep čaščenja in sv. maša