24. nedelja med letom – KATEHETSKA, 12, september 2021

OZNANILA

Jutri, v ponedeljek je ob 20. uri srečanje Jožefin.

V torek se začne redna kateheza. 1. razred ima v času verouka skupno srečanje s starši.

V četrtek pa je ob 19.45 srečanje staršev otrok  od 3. do 6. razreda.

V četrtek je ob 20.00 tudi srečanje starejše zakonske skupine.

V soboto je v Stični festival krščanske mladine. Naši mladi in birmanci se bodo med seboj obveščali.

Danes teden je srečanje starejših in bolnih. Z nami bodo med sv. mašo ob 10. uri. Držali se bomo vseh varnostnih navodil, zato je lepo, če jim to srečanje omogočimo tudi s prevozom. Ne bo običajne pogostitve, pač pa le simbolna pozornost, da tem dragim sestram in bratom pokžemo hvaležnost za njihovo vlogo.

Danes teden bodo na razpolago glasovnice za novo sestavo ŽPS.

Danes teden je tudi nabirka 3. nedelje za župnijo.

Na razpolago je novi Krmar, v katerem je tudi vabilo na praznovanje letošnjih zakonskih jubilantov, ki bo 3. oktobra. Vabilo velja tako tisto v župnijskem llistu, kot sedaj ustno. Veselimo se odzivov na vabilo, ki jih sporočite župniku. Krstna nedelja bo zato samo 26. septembra (eno nedeljo prej).

V Krmarju je tudi predstavljeno spovedovanje v naši župniji. Mogoče pride patrer že danes teden, ali pa kasneje, kar sporočim naslednjo nedeljo.

V nedeljo, danes teden ob 10. uri, vabijo tudi na Gradišče k sv. Miklavžu. Stiški opat, g. Maksimiljan, bo blagoslovil obnovljena dela v zvoniku, novo elektrifikacijo in novo vpetje zvonov. Sv. maša bo zunaj, na prostem. Po slovesnosti bo pogostitev.  

DUHOVNA SPODBUDA

+ Marjan Turenšek

24. NEDELJA MED LETOM (B): Mr 8,27-35; Iz 50,5-9; Ps 115; Jak 2,14-18″Kaj pa vi pravite, kdo sem?” (Mr 8,29)

Ko razmišljam ob današnjem evangeljskem odlomku, čutim, da me vodi v samo jedro: v trenutek preobrata. V igri je način, kako sprejemam trpljenje. Gre za točko, ko Jezus začuti, da v oznanjevanju evangelija nekaj ne deluje: nekaj preprečuje njegovi besedi, da bi vstopila v srca ljudi. Poizveduje, kaj so ljudje sprejeli od njegove osebe, in izve, da imajo ljudje enostransko podobo o njem. Niso dojeli novosti njegovega sporočila: Janez Krstnik, Elija, eden izmed prerokov … so osebe, s katerimi ima Jezus le nekaj skupnih potez. Ljudje ne zmorejo preko že znanega, preko že videnega. Priznam, da mi novosti, ki bi zahtevale mojo spremembo, niso vedno pri srcu.In že sem na točki preloma: Jezus se z jasnim vprašanjem prične bolj intimno ukvarjati z učenci, s tistimi, ki so mu blizu. Menda sem med njimi. In postavi vprašanje: v tem trenutku poti z menoj, po vsem, kar sva doživela, kar sva skupaj živela, kaj si doumel? Kdo sem jaz zate? To je vprašanje, ki se pojavi v srcu učenca vseh časov. Vredno se je ustaviti, prav danes, in se vprašati: kaj sem dojel o Jezusu do sedaj?Peter je intuitivno začutil odgovor, ni ga pa razumel do konca. Po milosti je zaslutil, ne zdi pa se še pripravljen, da bi odgovor tudi živel. Vem, da sem tudi jaz marsikaj o Jezusu dojel, marsikaj vem, ker študiram teologijo, a s Petrom priznavam, da še zdaleč nisem vsega pripravljen živeti. Najtežje je sprejeti trpljenje za in z Jezusom. Ni mi tuj Petrov strah, ki ni samo zaradi Jezusovega trpljenja (kot kadar nočem trpljenja drage osebe), ampak ga je strah lastnega trpljenja, ker dobro ve, da bi neuspeh učitelja pomenil tudi njegov osebni neuspeh. Da, kot Petra, me je strah trpljenja! A me vleče tudi naprej za Jezusom! Bogu hvala!