2. NEDELJA PO BOŽIČU, 2. januar, 2022

2. NEDELJA PO BOŽIČU, 2. januar, 2022

OZNANILA

  • Pred nami je samo še en teden božičnega časa. Da bi božično sporočilo lahko ponotranjili in nato iz njega čim bolj živeli, lepo vabljeni, da v vsakanjem utripu osebnega in družinskega življenja skušamo ohraniti mir in veselje zaradi Božje navzočnosti med nami.
  • V sredo je tretji sveti večer.
  • V četrtek je praznik Gospodovega razglašenja – Trije kralji. Praznično bogoslužje bo ob 18. uri. Ker v tem tednu še ni rednega verouka, bo v veliki spodnji dvorani ob 17. uri (eno uro pred mašo) kateheza in priprava na mašo za vse veroučne skupine. Otroci naj prinesejo hranilnike, v katere so od začetka adventa zbirali denar za lačne otroke. Mlajši povabljeni, da pridejo z doma narejenimi kronami, ker je v tem močno sporočilo.
  • Danes teden bo nedelja Jezusovega krsta in liturgičen sklep božičnega časa.
  • Zahvala vsem sodelavcem, ki ste pripomogli k lepemu obhajanju božičnih praznikov: Obiskovalcem božične devetdnevnice, jasličarjem in drugim, ki ste pomagali k lepemu božičnemu ambientu, še posebej našima krasilkama, organistom, pevcem, sodelujočim na božičnici, čistilkam iz Ulice Talcev, ki so poleg skrbnega čiščenja prispevale tudi nove pripomočke za lažje čiščenje in tudi vsem, ki ste prispevali svoje darove. Vsem velik Bog povrni.

DUHOVNA SPODBUDA

Marjan Turnšek

2. NEDELJA PO BOŽIČU (C): Jn 1,1-18; Sir 24,1-4.8-12; Ps 148; Ef 1,3-6.15-18

“V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog.” (Jn 1,1)Uvod v Janezov evangelij berem kot izpoved ljubezni, ki ne ostane le pri besedi, ampak se izpolni v toku Jezusovega zemeljskega življenja, ki nas pelje vse do trpljenja in smrti na križu – do ljubezni do konca. Ko imam nekoga rad, si želim, da to tudi izve. Bog ne zamudi nobene priložnosti, da mi to sporoči. Prav ljubezen pomaga premagati strahove pri tem. Ljubezen me spodbudi, da se razodenem, ne odstrani pa tveganja zavrnitve, možnosti nerazumevanja, možnosti nesprejetosti. Večja kot je ljubezen, bolj me sili h komuniciranju, da nisem tiho. Ko ljubim znam besede tudi spremeniti v konkretne geste, da besede ne ostanejo prazne. Janez pravi, da je Beseda od vedno: Bog ne neha govoriti, želi se srečati z mano, tudi ko mu obrnem hrbet. Izraz »v začetku« (Jn 1,1), podobno kot na začetku 1 Mz, kaže na to, kar se vedno dogaja. Ni trenutka v življenju, ko mi Bog ne bi govoril po Jezusu: tudi ko sem žalosten, razočaran, zapuščen. V temi mojega srca vedno zveni njegova Beseda. Poslušaj tistega, ki te ljubi! To je prva dobra želja za novo leto.Ta Beseda je luč tudi v trenutkih, ko mi manjkajo kriteriji, ko nimam prave smeri, ko ne vem, kam iti in ko ne razumem dobro, kaj se dogaja. In ni mogoče, da bi temine bile močnejše od te luči. In to je druga dobra misel ob novem letu: nikoli popustiti skušnjavi, češ da so temine močnejše od Božje luči!Božja ljubezen, ki se razodeva v Jezusu, sprejema zavrnitev in nerazumevanje: ne le svet, celo njegovi, najbližji, danes bi rekli verniki, Cerkev je ne sprejmemo vedno. Zatorej je tretja dobra ideja v novem letu: naj se zavem, ali pustim v svojem življenju delovati Božji besedi ali jo zavračam; kateri logiki sledim, kateri kriteriji navdihujejo moje delovanje in da bi znal sprejeti tudi zavrnitve.Ta Beseda se pusti oznanjati preko človeških sredništev, ki so orodje njegove luči – pravzaprav so njene bakle. Včasih pa bakla želi biti luč. Zato četrta dobra misel za novo leto: naj bom buden, da ne zamenjam luči s tistimi, ki so poklicani, da pričajo o luči; a to voščilo je tudi opozorilo, da »kot bakla« ne bi mislil, da posedujem resnico; da bi vedno znova zmogel postavljati sebe pod vprašaj in se ne postavljati na mesto Boga!Tudi zame velja, da so besede ljubezni resnične le, če postanejo dejanja: Božja Beseda je postala meso, si privzela telo, postala je konkretna daritev. Beseda je prišla prebivat med nas: Bog mi ne govori od daleč. Zadnja dobra misel je torej: naj se moje besede, želje, obljube preoblikujejo v konkretne geste!Janez še pravi: »In Beseda je bila Bog.« (Jn 1,1) Torej ne tako, kot govorim jaz. Moje besede opisujejo moje stanje, kaj sem sposoben in kaj znam … So informacije o meni. Za Boga velja drugače: On JE Beseda – ko govori človeške besede, mi daje samega sebe; z besedo celo kliče v bivanje. On ne daje o sebi le informacij, ampak mi daje samega sebe.Lep izziv za leto, ki smo ga pričeli živeti: da bi postajal beseda; da bi z vsem, kar sem in imam, govoril in to ne kar koli, marveč razodeval Besedo z lepoto, dobroto in resnico.