2. NEDELJA MED LETOM, 16. januar, 2022 – nedelja verskega tiska

OZNANILA

Hvala za današnjo nabirko za župnijo.

Jutri, v ponedeljek, 17. 1. je srečanje Jožefin.

V torek je začetek molitvene osmine z edinost kristjanov. Tako bodo uglašena tudi večerne bogoslužja.

V četrtek je ob 19. uri srečanje staršev bodočih birmancev.

Danes teden je nedelja Božje besede.

Na razpolago je Krmar. V njem je predstavljeno tudi poletno 5 dnevno romanje v Loreto, San Giovanni Rotondo, Bari, Dubrovnik in Medžugorje. Več je na župnijski spletni strani, informativni list pa lahko dobite tudi v preddverju cerkve.

DUHOVNA SPODBUDA

+ Marjan Turenšek

DRUGA NEDELJA MED LETOM (C): Jn 2,1-12; Iz 62,1-5; Ps 96,1-3.7-10; 1 Kor 12,4-1

»Karkoli vam reče, storite! … Napolnite vrče z vodo!« (Jn 2,5.7)Nekje sem prebral, da je danes, poročiti se, postalo kot vkrcanje na čoln iz papirja. Pomeni sprejeti veliko tveganje. Pomeni, staviti svoje življenje na besedo nekoga, ki se lahko spremeni, ki lahko vara, umre ali se odloči, da odide … Zakonsko življenje trajno vleče iz skušnjave, da ves čas misliš samo nase. Trajno je tu nekdo, ki te spominja, da ne obstajaš samo ti. (Vse to je verjetno vzrok, da se danes mnogi kristjani ne upajo poročiti.) Samo če imamo v mislih radikalnost daru, ki je zakonski odnos, lahko dojamemo, zakaj se Bog v Svetem pismu pogosto predstavlja kot Ženin Izraela in človeštva. Podoba zakona je dejansko najpogostejša metafora v njem za opis zaveze med Bogom in njegovim ljudstvom.Na to sem se spomnil, ko sem bral evangelijski odlomek o svatbi v Kani. Odgovarja praktično na vprašanje: kdo je Jezus? Janez pokaže na Jezusovo identiteto tako, da izhaja iz situacij oseb, ki Jezusa srečajo. Pogosto so to situacije umanjkanja. Nečesa ni – zmanjka, neizpolnjeno hrepenenje, prazno iskanje … (Janezova učenca, ki greta za Jezusom, Samarijaka izpove svoje hrepenenje po biti ljubljena: manjka ji resnična ljubezen; temu paru – kot tolikim drugim – manjka to, kar je potrebno za praznovanje: nimajo več vina). V teh mladoporočencih zaznavam zakonce, ki živijo trde čase; ne vedo več, kaj bi si rekli in niso sposobni niti prositi za pomoč. Včasih poide tudi moč zato, ker smo bili preveč prijazni. Vse podarimo in ostanemo brez vsega, a ta praznina postane priložnost, da prejmemo še večji dar. Kdor hrani vino zase, se ne razpoloži, da prejme od Boga vino boljše kvalitete. Marijin pogled je pogled žene, ki zna prepoznati, kaj je potrebno. V Janezovem evangeliju je Marija navzoča le na začetku in koncu: kar pomeni, da je ona povsod, vedno pozorna na potrebe svojih otrok, vedno na razpolago in pripravljena prositi svojega Sina, da naj vstopi in spremeni naše življenje. Marija v tem evangeliju reče samo eno stvar in verjetno je to tista najpomembnejša: »Karkoli vam reče, storite!« (2,5) Je najpomembnejša stvar, a ni najlažja, še posebej, če mi je rečeno, naj napolnim vrče z vodo, ko mi je zmanjkalo vina. Včasih je to, kar Jezus od mene zahteva, res nerazumljivo!Nisem vedno pripravljen sprejeti Božje delovanje. Večkrat sem prazen in trd kot kamniti vrči. Te anafore so bile tam za obredno umivanje, a sedaj so prazne: zgolj legalistično izpolnjevanje postave ne prinaša sadov. Srce otrdi. Gre za šest vrčev, kot je kasneje šest Samarijankinih mož (Jn 4): šest je nepopolnost, ki jo Gospod pride dopolnit (stvarjenje je dopolnjeno sedmi dan). Zato vidim v teh šestih vrčih klic po sedmem: to naj bi bila odprta Jezusova stran, iz katere pritečeta kri in voda, tako kot je sedmi in pravi mož za Samarijanko Jezus, ki ji govori.Življenje je sestavljeno iz različnih časov, iz trenutkov navdušenja in trenutkov težav; iz trenutkov dojemljivosti in trenutkov nerazumevanja; a vse to so časi, v katerih lahko Jezus vstopi v naše življenje in izpolni našo praznino. Tudi trenutek, ki ga doživlja par v Kani, je čas življenja: četudi ni vrhunska ura, je vendar čas razodetja. V vseh urah življenja, v katerih doživljam uboštvo, praznino, negotovost, je Kristus vedno pripravljen razodeti se mi kot tisti, ki me potegne iz mojih prepadov. Kot je ura Kane predhodna uri Kalvarije, tako mi ure, v katerih se Gospod pojavi v mojem življenju, omogočijo v naprej okušati sadove njegovega križa.Še bom razmišljal, kaj mi manjka v tem trenutku življenja, saj je to pomanjkanje zame pomembno, ker me v njem želi obiskati Gospod.In še bom preverjal, ali delam, kar mi je naročil Jezus, ker sicer bom delal v prazno!Marija, bodi zraven, saj veš, da se na sebe ne morem zanesti!