2. NEDELJA MED LETOM

Nedelja verskega tiska

17. januar 2021

OZNANILA

Župnikova bolezen se je izkazala za bolj trdovratno. Upam, da se bom ta teden lahko počasi vračal v vsakdanje življenje. Zato danes še ni Krmarja. Svete maše pa bodo po naslednjem redu (večinoma bo še maševal oče Jože):

  • ponedeljek, na Marjeto Ogrsko za bolne in njihove bližnje (mašuje g. župnik zasebno!)
  • SVETE MAŠE MED TEDNOM SO OB 18.30:
  • torek, na god božjega služabnika Friderika Ireneja Baraga  za družino Mandelj
  • sreda, na god Fabijana in Sebastjana za Tilko Lovšin, 7. dan
  • četrtek, na god mučenke Neže za Niko Omahen Makić
  • petek, na god mučenca Vincencija za pokojne Hernec
  • sobota, na spomin zaroke Marije in Jožefa za Mimi Antončič
  • na 3. nedeljo med letom, 24. januarja, ko je tudi god Frančiška Saleškega bosta sv. maši:

                    ob 8. uri za žive in pokojne farane

                    ob 10. uri v čast Svetemu Duhu za DRUŽINE

Od torka do sobote so večerne sv. maše ob 18.30 v kapeli. Če bi prišli več kot 4. posamezniki iz različnih gospodinjstev ali več kot dve družini, morajo naslednji ostati pred kapelo in od tam spremljati bogoslužje. Za nedeljske sv. maše pa je pomembno, da se prav razporedite –  tudi v prednje vrste. Iz dosedanje prakse vidimo, da je potem za vse dovolj zdravega prostora.

Več pa prihodnjo nedeljo, ko bomo, upam spet skupaj. Zahvaljujem se vam za molitve in pripravljenost za pomoč ter vse dobre želje.

Župnik Jurij

DUHOVNA SPODBUDA

Marjan Turšnek:

2. NEDELJA MED LETOM (B): Jn 1,35-42; 1 Sam 3,3-10.19; Ps 39; 1 Kor 6,13-15.17-20 “Tukaj sem,ker si me klical.” (1 Sam 3,5)”Rabi, kje stanuješ? … Pridita in bosta videla.” (Jn 1,38.39)Kdaj nekaj naredim? Ko imam dovolj močno motivacijo. Tako napredujem v življenju. Močna želja mi pomaga premagati ovire, ki se nujno pojavijo. Včasih starejši izgubijo motivacijo in s tem vsako voljo do življenja in po navadi je to konec. Tudi mladi, ki jim nič ne manjka, ostanejo včasih brez pravih želja, in postajajo mladi starci. Zanimivo pa je, da je čas koronakrize pri marsikom spet prebudi sposobnost hrepeneti, želeti, po čisto osnovnih stvareh, ki so bile prej samoumevne in zato skoraj brez vrednosti, zdaj pa po njih hrepenimo.Imeti želje, nekaj močno hoteti … je nekaj življenjsko koristnega, celo potrebnega, polnokrvnega … Bogoslužje zadnjih nedelj in praznikov mi še posebej močno odkriva to resnico, ki mi pomaga rasti tako človeško kot v odnosu z Bogom: učil sem se od Modrih, ki so dvignili pogled, da bi sledili »zvezdi«; Jezusov krst mi je pomagal najti odgovor na hrepenenje, ki ga nosim v sebi, da bi bil ljubljen, takšen kot sem, tudi z najtemnejšimi platmi; danes pa me vse vabi, da priznam, da v življenju potrebujem nekoga, ki mi pomaga sledili navdihom in željam, ki se mi včasih zdijo nesprejemljive, tuje, a budijo radovednost in me dvignejo iz mrtvila.Najprej Samuel: ni še sposoben prepoznati Božjega klica, a kljub temu ga glas, ki ga kliče po imenu, pripravi, da se dvigne iz udobja postelje in se usmeri k preroku Éliju. In počasi najde Bog pot do njegovega srca. Zelo me nagovarja Samuelova pozornost: »Ni pustil, da bi se katera od njegovih besed (Božjih) ne izpolnila.« (1 Sam 3,19) Mene pa včasih tako vleče, da bi raje spal naprej, len v življenju v Duhu.Tudi evangelij govori o srečanju, ki ga je sprožila ne povsem jasna beseda, a privlačna: »Glejte, Jagnje Božje!« (Jn 1,36) Dva učenca Janeza Krstnika še ne razumeta globokega pomena teh besed, a se ga odpravita iskat; čeprav ne znata jasno povedati, kaj zares želita. Kako se prepoznam v njiju, saj tolikokrat le slutim, a še ne znam povedati, za kaj gre. Jezus pa dojame njuno željo in stori vse, da ta želja dobi oprijemljive poteze, da lahko raste in zori. Jezus se obrne k njima in vpraša: »Kaj iščeta?«; pravzaprav: »Kaj želita?« Takoj mu je jasno: kdor išče, mu nekaj manjka – četudi še ne zna povedati kaj. Ob tem spoznavam, da se je kljub nejasnosti želje treba podati na pot.Učenca želita spoznati pomembno stvar: kje Jezus stanuje. Kraj, kjer prebivamo, govori o nas. Vstopiti v dom nekoga, pomeni že neko zaupanje do njega, deliti osebni prostor, intimnost. Učenca želita spoznati osebo Jezusa. Jezus ne odgovori z definicijo o sebi, ampak ju povabi k osebni izkušnji: primerno je iti k njemu domov in videti, doživeti …Ob tem se spomnim, da v zadnjih tednih veliko razmišljam, kako bo z verniki po koncu omejitev. Koliko jih bo še želelo videti, kje Jezus stanuje, telesno. Ob vsakem sproščanju omejitev gibanja in zbiranja Jezus spet kliče: »Pridite in poglejte, kje stanujem!« A koliko jih bo še sploh vprašalo: »Kje stanuješ?« Morda se bodo raje komodno zadovoljili z avdio-video nadomestki. Priznam, da me to resno skrbi. Seveda so ti nadomestki bili v teh časih izredno pomembni, koristni in bodo ostali za tiste, ki iz različnih razlogov ne morejo v cerkev, pred tabernakelj; ki ne morejo v neposredno telesno bližino našega Gospoda; k neposrednemu evharističnemu slavju. Za druge bo pa to vztrajanje v »spanju«, ki se mu je mladenič Samuel znal odpovedati, da je doživel bližino Boga. Boste pomagali drug drugemu premagovati to skušnjavo?!Sklep današnjega evangeljskega odlomka mi pokaže, da srečanje z Gospodom spremeni notranjo resničnost človeka: takšno spremembo nosi v sebi Andrej, eden izmed dveh, ki ponese oznanilo o svojem srečanju z Jezusom svojemu bratu Simonu. Stara zaveza od začetka naprej govori o konfliktih in nasilju med brati (Kajn – Abel, Ezav – Izak …). Jezus pa pričenja prav z dvojicami bratov, ki mu sledijo: vesela vest spravi brate in obnovi prej težke odnose. In globinska sprememba se ob srečanju zgodi tudi Simonu: Jezus jo nakaže s spremembo imena – postane Kefa, Peter – Skala. Če ime pomeni identiteto osebe, sprememba imena pomeni globinsko novost; novost, ki jo Kristus prinaša v naša življenja, novost, ki jo pogosto iščem, ne da bi prav vedel, kje jo je mogoče najti in kakšna je. A vedno, ko jo vsaj delno zaznam v sebi, me preseneča!

KATEHETSKO GRADIVO:

Družinsko molitveno bogoslužje

Duhovne drobtinice (pripravil Jani Družovec)

Kateheza

Družabna igra

Za malo spodbude in dobre volje še nekaj vicev 🙂

“Slišal sem, da lahko zaradi osamljenosti v karanteni znoriš. Sem se o tem menil s kavomatom in mikrovalovno, pa sta oba enakega mnenja … Z mešalcem pa ne govorim, ker vse po svoje obrne.”

“Govori se, da bodo vsi možje, ki v izolaciji s svojimi ženami preživijo, dobili status vojnih veteranov … Ve kdo kaj o tem – so to verodostojne info?”

“Sm si šel mal pozvont na vrata, ker je dober občutek, ko dobiš obiske.”

“22. dan samoizolacije:
Skregal sem se z svojo, ker je odnesla smeti iz hiše. Jaz sem bil na vrsti.”

“Mama je skuhala pasulja za 3 dni. Zgleda bomo maske nosili tudi doma.”

“Vprašam sosedo, kako je kaj pri njih, pa pravi: En dan gre v trgovino mož, en dan pa jaz. En dan jemo, drugi dan pa pijemo.”

“Kako prav pridejo maske nam grdim …
Če zdaj ne najdem sorodne duše, je ne bom NIKOLI!”

“Zunaj je virus, notr mam pa ženo, kam naj grem?”

“Je rekel: Vse je za nekaj dobro … tašča je iz druge občine.”