13. NEDELJA MED LETOM, 2. julij, 2023

13. NEDELJA MED LETOM, 2. julij, 2023

OZNANILA

  • Danes je žegnanje v spodnji Dragi pri sv. Tomažu, ki goduje v ponedeljek, 3. julija. Danes teden pa v Črnelem pri sv. Marjeti. Ob 10. uri zato ti nedelji ni sv. maš v župnijski cerkvi v Ivančni Gorici.
  • V sredo je praznik slovanskih apostolov Cirila in Metoda.
  • Petek je prvi v mesecu. Dopoldne bo obhajanje bolnikov na domovih.
  • V petek popoldne od 4. ure naprej bo okoli župnijske cerkve striženje grmovja. Večje delo, zato dobrodošla pomoč, tako pri striženju, kot pri pospravilu.
  • V soboto je ob 17. uri poročna sv. maša Kristine in Davida Pekolj.
  • Danes teden pa lepo vabljeni v Črnelo.
  • Na razpolago je poletni Krmar.

mašni nameni:

PO3. 7.Tomaž, apostol/živi in pokojni farani
TO4. 7.Urh19.00Miha in starši Kocjančič
SR5. 7.Ciril in Metod, sozavetnika Evrope19.00Ciril Maver
ČE6. 7Marija Goretti19.00Marija Zakula
PE7. 7.b. sl. Anton Vovk,  prvi petek19.00Rudi Črnelč, 7. dan
SO8. 7.Kilijan17.00poročna: Kristina in David Pekolj
NE9. 7.14. nedelja med letom8.00

10.00
živi in pokojni farani

Malo Črnelo:
Marija in Alojz Nadrah                     
Janez Kocjančič

3. julij

TOMAŽ

Človeku, ki noče verjeti na besedo, ampak se hoče o vsem prepričati na lastne oči, pravimo ‘neverni Tomaž’. Obnaša se namreč kot apostol Tomaž po Jezusovem vstajenju. Evangelist Janez pripoveduje o tem, kako Tomaž ni verjel, da je Jezus resnično vstal in se prikazal apostolom. Ko pa je vstali Gospod spet obiskal svoje učence, je rekel Tomažu: »Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, temveč veren.« Tedaj je Tomaž izpovedal vero z vzklikom: »Moj Gospod in moj Bog!« Zaradi tega dogodka je Tomaž postal ‘slaven’, vendar pa o njem bolj malo vemo. Preden ga je Jezus poklical v svojo službo, je opravljal ribiški poklic ob Genezareškem jezeru. Prvi trije evangelisti omenjajo Tomaža le v seznamih dvanajsterih apostolov, več pozornosti pa mu posveti evangelist Janez, ki ga v svojem evangeliju omenja štirikrat. Prvič tedaj, ko Tomaž izrazi svojo pripravljenost iti z Jezusom v smrtno nevarnost, ko gre v Betanijo k Lazarju; drugič med Jezusovim poslovilnim govorom pri zadnji večerji, ko Tomaž poslavljajočemu se Jezusu vpade v besedo in pravi, da oni ne vedo, kam gre; najdaljši je tretji (zgoraj omenjen) odlomek o nevernem Tomažu, četrtič in zadnjič pa Janez omenja Tomaža kot enega izmed sedmerih apostolov, ki se jim je vstali Gospod prikazal, ko so na Genezareškem jezeru lovili ribe. Janez trikrat navaja Tomažev vzdevek Dvojček, kar je dejansko le prevod njegovega imena iz aramejščine (‘toma’ = ‘dvojček’). Tomaž naj bi sicer umrl mučeniške smrti okoli leta 67 v kraju Mailapur na Bližnjem vzhodu.