12. NEDELJA MED LETOM 21. junij 2020

Mt 10,26–33

NE BOJTE SE

V današnjem evangeliju kar trikrat slišimo: »Ne bojte se!« Najprej Jezus pravi: »Ne bojte se ljudi!« Ljudje sodimo po videzu, Bog sodi po namenih našega srca. Prišel bo dan, ko se bodo razkrili nameni vseh src javno, vpričo vsega človeštva, in takrat se bo videla prava vrednost človeka. Če se v življenju ravnam po načelu Bog me vidi, zlepa ne bom neiskren, dvoličen. Če imam pred očmi dejstvo: Bog me vidi in pozna do najglobljega kotička  srca, bom iskren in se ne bom pretvarjal pred ljudmi. Tudi se ne bom pretirano »grizel« zaradi takšne ali drugačne sodbe ljudi. Če me hvalijo, sam najbolje vem, koliko sem vreden. Vem, da bi lahko bil boljši, če bi koristno uporabil vse Božje darove, zato me nobena hvala ne bo prevzela. Če me upravičeno grajajo, si bom grajo vzel k srcu in se bo poboljšal. Če pa graja ni upravičena, me ne bo potrla, zavedajoč se, da je pomembno edino to, kaj o meni sodi Bog. Trudil se bom biti čim boljši v njegovih očeh. In če bom dober v Božjih očeh, tudi v očeh ljudi ne bom mogel biti slab.

Potem smo slišali Jezusove besede: »Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti.« Vsa zgodovina krščanstva je hkrati zgodovina mučencev – doslednih Jezusovih učencev, ki so radi žrtvovali svoje življenje, da so ohranili nedotaknjeno zvestobo svojemu Gospodu. Vsaka bolečina, ki jo sprejmemo iz ljubezni do Boga in se uresničuje v medsebojni človeški ljubezni, se spremeni v biser. Poveličana bo ljubezen mater, ljubezen trpečih, bolnikov, ostarelih, zapostavljenih in preganjanih, tistih, ki jih svet – in ponavadi mi z njim – zaničuje, gleda postrani. Dan, ko bo Bog sodil svet, nam pripravlja velikanska presenečenja. Od nas je odvisno, ali bodo ta presenečenja za nas ugodna ali neprijetna. Pomembno je vedeti: Bog stalno bedi nad nami. Če skrbi za ptice, kot so vrabci, ki niso ne posebno lepi in niti kakšni prijetni pevci, bo menda skrbel za nas, ki nam je zaupal tako dragocene darove: svobodno voljo, razum, posvečujočo milost.

Predvsem naj se ne bojimo priznati njega pred ljudmi. Naj se ne bojimo pokazati, da smo njegovi učenci. Vendar Jezus ne misli toliko na slovesne izjave in priseganja, da smo verni, misli predvsem, da ga ne zatajimo s svojim življenjem.

Po: S. Čuk, Misli srca

OZNANILA

21. NEDELJA MED LETOM

(21. junij 2020)

  • Od jutri do sredine avgusta bodo večerne sv. maše ob 20. uri.
  • V sredo je praznik rojstva Janeza Krstnika – kres.
  • V četrtek, 25. junija 2020, bomo obhajali Dan državnosti ter vstopili v trideseto leto razglasitve samostojnosti Republike Slovenije. Slovenski škofje so sklenili, da na predvečer praznika v sredo, 24. junija 2020, ob 20.00 uri zvonimo z vsemi zvonovi. V znamenje ponosa in hvaležnosti za svojo domovino, izobesimo slovensko zastavo.
  • Naša župnija pa se vključuje tudi v molitveno verigo 24 urne neprestane molitve za domovino. S torkovo večerno sv. mašo ob 20h bomo tako začeli in se pri molitvi vrstili skozi vso noč in ves dan srede do večerne sv. maše. Skupaj za skupno dobro je naslov teh pobude molitve in posta za našo domovino, ki je pred številnimi izzivi in preizkušnjami. Ker v poletnih mesecih ne bo posebnih ur čaščenja, se sedaj vključite v čas, ki si ga izberete po svoji presoji. Gotovo bodo poseben izziv nočne ure molitve, a ponoči se lahko dogajajo tudi zelo lepe stvari. Kdaj ste pripravljeni biti na molitvi, vpišite v razpredelnico pred kioskom, na naši  spletni strani ali sporočite župniku po telefonu, elektronski pošti ali sms-u.
  • Občina Ivančna Gorica vabi na SVEČANOST V POČASTITEV DNEVA DRŽAVNOSTI, ki bo v četrtek, 25. junija 2020 pri cerkvi Svetega Duha na Polževem. Ob 11.00 sv. maša in ob 12.00 kulturni program. Lepo vabljeni!
  • V četrtek bo ob 20.30 priprava na sv. krst.
  • V soboto bom uro pred večerno sv. mašo na razpolago za sv. spoved ali duhovni pogovor.
  • Danes teden bo krstna nedelja in tudi zunanje praznovanje apostolskih prvakov Petra in Pavla, ki godujeta naslednji dan.
  • Na razpolago je novi Krmar s predstavitvijo naših prvoobhajancev in spodbudami za konec junija in začetek julija.