1. POSTNA NEDELJA, 6. marec, 2022

1. POSTNA NEDELJA, 6. marec, 2022

OZNANILA

 1. POSTNA NEDELJA

(6. 3. 2022)

  • Hvala za današnjo prvo posebno nabirko za nov glalvni oltar sv. Jožefa. Hvala tudi tistim, ki ste že darovali večji dar v sklad novega oltarja.
  • Danes ob 14. uri lepo vabljeni v našo cerkev na klasično pobožnost križevega pota. Danes teden bodo križev pot oblikovali otroci. Zato lepo vabljene predvsem družine z otroki, da se oglasite pri katehistinji Renati, da se dogovorite za sodelovanje.
  • V torek bo ob 16. uri srečanje starejših v skupini Sožitje.
  • Nadaljujejo se tudi postne duhovne vaje v vsakdanjem življenju in Biblična skupina.
  • V petek je srečanje mlajše zakonske skupine.
  • V petek je ob 17. uri odhod birmancev na duhovne vaje na kurešček. Njih in mlade, ki jih bodo spremljali (vseh bo več kot 40) priporočam v molitev.
  • Danes teden bo ob 9. uri srečanje Slomškovega branja za odrasle.
  • Za starše in družine birmancev pa bo na Kureščku sv. maša ob 12.30.

DUHOVNA SPODBUDA papeža Frančiška

Evangelij današnje prve postne nedelje (glej Lk 4,1-13) pripoveduje o Jezusovih skušnjavah v puščavi. Po štirideset dnevnem postu, Jezusa trikrat skuša hudič. Najprej mu pravi, naj kamen spremeni v kruh. Zatem mu pokaže vsa kraljestva sveta in mu obljubi, da lahko postane mogočen in slaven mesija. Nazadnje mu na spektakularen način pokaže njegovo božansko moč. Tri skušnjave kažejo tri poti, ki jih svet vedno ponuja, ko obljublja velike uspehe: pohlep po imetju, človeška slava, instrumentalizacija Boga. Vendar tu gre za tri varljive poti, ki nas vodijo v pogubo.

Pot pohlepa po imetju je »hudičeva zahrbtna logika«. Hudič začne pri naravni in upravičeni potrebi po hrani, življenju, uresničitvi in sreči, da bi nas zatem potisnil v prepričanje, kako je vse to mogoče brez Boga, obrne nas celo proti Njemu. Jezus pa se upre in pravi: »Pisano je: Človek ne živi samo od kruha.« S tem ko spomni na dolgo pot izvoljenega ljudstva skozi puščavo, Jezus potrdi, da se hoče v polnem zaupanju izročiti previdnosti Očeta, ki vedno skrbi za svoje otroke.

Druga skušnjava je pot človeške slave. Hudič pravi: »Če padeš predme in me moliš, bo vse tvoje.« Bratje in sestre lahko izgubimo vse osebno dostojanstvo, se pustimo pokvariti idolom denarja, uspeha in moči, samo da bi dosegli lastno samopotrditev. Okuša se opojnost praznega veselja, ki zelo kmalu izgine. Zato Jezus odgovori: »Gospoda, svojega Boga, môli in njemu samemu služi!«.

Tretja skušnjava govori o instrumentalizaciji Boga v lastno korist. Hudič, ki navaja Spise, Jezusu pravi, naj od Boga zahteva čudež, a Jezus se mu ponovno zoperstavi s trdno odločitvijo, da ostaja ponižen in zaupen pred Očetom: »Rečeno je: Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga!« Jezus tako zavrne skušnjavo, ki je morda najbolj prefinjena: hoteti pridobiti Boga na našo stran, prositi ga za milosti, ki pa so v resnici namenjene zadovoljitvi naše ošabnosti.

To so poti, postavljene pred nas, s pretvezo, da lahko tako dosežemo uspeh in srečo. A v resnici so vse tuje Božjemu načinu delovanja. Celo ločujejo nas od Boga, saj so satanovo delo. Jezus, ki v prvi osebi doživi te preizkušnje, trikrat premaga skušnjavo, da bi tako v celoti sprejel Božji načrt. Pokaže nam pripomočke: notranje življenje, vera v Boga, gotovost v njegovo ljubezen. Gre za gotovost, da nas Bog ljubi, da je Oče. S to gotovostjo premagamo vsako skušnjavo. Jezus, ko odgovarja skušnjavcu, z njim ne vstopa v pogovor, ampak na tri izzive odgovori samo z Božjo Besedo. To nas uči, da se s hudičem ne pogovarja, ne sme se pogovarjati, ampak samo odgovoriti z Božjo Besedo.

 Izkoristimo torej postni čas kot privilegirani čas za očiščenje, za doživetje tolažeče Božje navzočnosti v našem življenju. Materinska priprošnja Device Marije, ki je podoba zvestobe Bogu, naj nas podpira na naši poti in nam pomaga vedno zavračati hudo ter sprejemati dobro