1. POSTNA NEDELJA, 18. februar, 2024

OZNANILA

  • Hvala za današnjo nabirko za župnijske potrebe.
  • V torek je po sv. maši sestanek župnijske Karitas.
  • V četrtek je sestanek Komisije  ŽPS za bogoslužje.
  • Danes in vse ostale nedelje v postnem času bo ob 14.00 premišljevanje križevega pota. Prav tako tudi ob petkih ob 18.30.
  • Ves čas, kar pomeni kadar koli po dogovoru, v postnem času pa še posebej v soboto uro pred sv. mašo, sem na razpolago za sv. spoved ali pogovor.
  • Na župnijski spletni strani je nekaj povezav za obogatitev postnega časa. Za vsakega se kaj najde. Za otroke pa so še na razpolago pole ob katerih bodo vsak dan spodbujeni h graditvi mostov na sebi lasten način. Ob poli lahko dobijo tudi kockico… Spodbuda je uporabna tudi za mlade in odrasle. Če je le dovolj razpoložljivosti. V preddverju so še drugi materiali za postni čas, vabila za različne duhovne odmike in podobno.