NAVADNA NEDELJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Cerkvi na Slovenskem imamo danes kar celo paleto kvalitetnega verskega tiska, ki nam omogoča dobro informiranost o življenju Cerkve pri nas in po svetu. Kar se mi zdi, da daje poseben pomen verskemu tisku, je zelo širok izbor vsebin, ki nam pomagajo pri iskanju odgovorov na življenjska vprašanja, pomagajo nam poglabljati versko znanje, veliko je tudi vsebin, ki pripomorejo k duhovnemu poglabljanju, nekatere revije pa nam lahko služijo tudi kot zelo dober pripomoček pri molitvi.

Vsebine, ki jih prinaša verski tisk, pomagajo k človeškemu in duhovnemu oblikovanju osebnosti, kar je po mojem tudi njegovo osnovno poslanstvo.

 

 

 In Janez je pričeval:

»Videl sem Duha,

ki je prihajal kakor golob

z neba in ostal na njem.

In jaz ga nisem poznal;

ali ta, ki me je poslal

krščevat z vodo, mi je rekel:

›Na kogar boš videl

prihajati Duha in

ostati na njem,

ta je, kateri krščuje

s Svetim Duhom.‹

In jaz sem videl in sem priča,

da je ta Božji Sin.«

 

(Jn 1,32–34)

 

Jn 1,29–34

MOŽ, KI JE PRED MENOJ

 

Za menoj pride mož, ki je pred menoj, je govoril Krstnik ob Jordanu. S tem je pričal, da je Jezus Bog, kar je pozneje ponovno potrdil. Na koncu evangelijskega odlomka beremo: »Jaz sem videl in sem priča, da je to Božji Sin.«

Ta Božji Sin, večna Beseda, se je učlovečil po devici Mariji in postal v določenem času določen človek, Jezus iz Nazareta. Ob njem so se ljudje spraševali: Ali ni to tesarjev sin? Ali ni njegova mati Marija? In njegovi bratje, ali niso Jakob in Jožef in Simon in Juda?

S tem da je postal določen človek v določenem času, je na skrivnosten način postal vsak človek v vsakem času. Bil je pred mano, pomeni: bil je v Adamu, bil je v Abelu, bil je v Abrahamu, v Mojzesu, v Davidu, v Izaiju in Jeremiju … Še posebej je bil v vseh trpečih, v vseh, ki so bili preganjani ali umorjeni zaradi resnice in pravice; v vseh, ki so delali dobro, oznanjali mir in ljubezen. V vsaki besedi, ki je tolažila, v vsaki roki, ki je božala, v vsakem pogledu, ki je prinašal luč in toplino, je bil On.

Janez ga je videl, ko je prihajal k njemu. Videl in prepoznal ga je po veri. Jezusov obraz je bil podoben obrazom vseh ljudi v množici ob Jordanu, toda Janez, ki je imel razsvetljene oči in čisto dušo, je na tem obrazu razpoznal poteze Božjega Sina.

Ta obraz pa razpoznavajo po veri razsvetljene oči tudi danes. V vsakem človeku. Kristus je tam, kjer je Cerkev. Cerkev pa je tam, kjer smo verniki. Pri vsaki maši, pri vsaki molitvi, povsod, kjer smo zbrani v njegovem imenu.

On, ki je pred vsemi nami, je tudi med vsemi nami.

 

 

  


 

You are here
Sprejmem pikotke za to spletno stran.

EU Cookie Directive Module Information